Örberga kyrka 900 år
Foto: Åke Svensson/Torbjörn Ahlund

Jubileumsprogram

2016 fyller Örberga kyrka 900 år. Ett omfattande och innehållsrikt program har tagits fram för att fira jubilaren.

Söndag 31 januari 11.00
Festhögmässa. Biskop Martin Modéus, Dalskören, bokrelease Örberga berättar – 900 år av liv av Marianne Anderson och Åke Svensson, lunch. 

Söndag 13 mars 15.00
Örberga mitt i den kristna riksbildningen. Föreläsning med Maja Hagerman, författare och historiker.

Söndag 27 mars 11.00
Påskdagshögmässa. Dalskören.

Söndag 17 april 15.00
Örberga kyrka i maktens landskap. Ann Catherine Bonnier, docent och Rikard Hedvall, arkeolog.

Tisdag  3 maj 19.00
Konsert. Liunga pipare.

Söndag 15 maj 07.45
Pingstotta. Dalskören, kyrkfrukost.

Söndag 22 maj 15.00
Familjer och folkliv i Örberga socken under 1600-talet. Föreläsning med Claes Westling, fil dr. 

Logga Folkuniversitetet

Tisdag 7 juni 19.00
Guidad vandring i och kring Örberga kyrka. Bengt Wigbrandt, Vadstenaguide.

Lördag 25 juni 16.00
Friluftsgudstjänst. Midsommardagen. Vernissage konstnär Christine Jacobsson, utställningen öppen 26/6 -10/7 klockan 13.00-17.00. SOCKENGÅRDEN.

Torsdag 7 juli 19.00
Ellen Key och Birgitta - med Omberg som andligt rum. Föreläsning med Hedda Jansson, doktorand och föreståndare på Ellen Keys Strand.
100 år sedan Nobelpriset gick till Örberga - om Heidenstams tid på Naddö, föreläsning med Magnus Vahlquist. SOCKENGÅRDEN.

Onsdag 17 augusti 17.00
Örgården 100 år. Föreläsning med Karin Sidén, museichef vid Prins Eugens Waldemarsudde.

Söndag  4 september 15.00
Kyrkogårdsvandring. Hans Merseburg, präst.

Söndag  9 oktober 11.00
Tacksägelsegudstjänst. Dalskören, skördesoppa.

Söndag  23 oktober 15.00
Risingemästarens målningar –  Måla inte fan på väggen. Eva Nyström Tagesson, antikvarie. Inventarier i kyrkan. Johan Roos, konservator.

Söndag 13 november 18.00
Jubileumskonsert
Dalskören & Dals barnkör
Josefine Mindus, sångsolist
Therese Centervad, flöjt
Per Kruse, trumpet
Göran Friman, piano

Söndag 18 december 11.00
Högmässa/Mariamässa. Torbjörn Ahlund, kyrkoherde.

Fri entré till samtliga arrangemang i samarbete med Folkuniversitetet.

öppettider

Dagligen 9.00 -18.00
15 maj - 30 augusti

Jubileumsåret 2016

Under ett par års tid har det planerats för Örberga kyrkas jubileumsår 2016. Komminister Per Lindsten har tillsammans med engagerade församlingsmedlemmar ägnat mycket tid åt att utforma ett varierat och intressant program som finns att läsa på nästa uppslag. I planeringsgruppen sitter Britt Lönneskog, Ulla Hintze, Marianne Petersson, Ingrid Pettersson, Viola Rickardsson, Magnus Vahlquist, Elisabet Petterson och Marianne Anderson. I samband med festhögmässan i Örberga 31 januari kl 11 släpps också boken ”Örberga berättar – 900 år av liv” som inne-håller drygt 400 bilder, äldre och nytagna, och korta texter om kyrka, kyrkogård och människor i bygden. Marianne Anderson svarar för text och Åke Svensson för foto.

historia

Örberga kyrka är uppförd i kalksten. Äldst är tornet och långhuset. Dendrokronologisk undersökning av trä i tornet visar att träden till stockarna fälldes vintern åren 1116-1117. Kyrkan är därmed en av Sveriges äldsta kyrkobyggnader.

I mitten av 1200-talet byggdes nytt kor och korsarmar. På 1400-talet genom-gick kyrkan en stor förändring då valven slogs och försågs med målningar. Då tillkom också sakristian i norr och även vapenhuset vid huvudingången i södra långhusmuren.

Den medeltida tornspiran förstördes genom brand 1750. Byggmästaren Petter Frimodig uppförde den tornspira vi ser idag.1816 revs vapenhuset och ingången murades igen.  Ny huvudingång upptogs i väster genom tornmuren.

I mitten av 1880-talet restaurerades kyrkan invändigt och fick ny träinredning. Medeltida kalkmålningar som varit övermålade i flera generationer togs fram. Framtagning av målningar har sedan gjorts vid flera tillfällen, senast 2009 då målningsfragment påträffades påvästra väggen i långhuset.