Vigsel
Foto: kgorz/PIXABAY

Vigsel

Bröllop är fest! Ett minne för livet. Att gifta sig borgerligt eller kyrkligt ger samma legitimitet, men i kyrkan ber vi också om Guds välsignelse över äktenskapet.

Vigselgudstjänst

Äktenskap ingås genom att man offentligt samtycker till varandra inför en laglig vigselförättare, minst två vittnen och efter att man genomgått hindersprövning. Äktenskap kan ingås borgerligt eller i kyrkan vid en vigselgudstjänst. Skillnaden är att den kyrkliga vigseln är en gudstjänst där de närvarande ber om Guds välsignelse över paret.  Kyrkan har inga synpunkter på bröllopets storlek eller brudparets klädsel, inte heller om det är någon fest efteråt. Det är innehållet, det offentliga samtycket och att man vill att det ska vara en gudstjänst som är det viktigaste. Alla gudstjänster inom Svenska kyrkan är offentliga och öppna för alla att deltaga i.

En vigsel i Svenska kyrkans ordning följer en given ordning. Men det går ändå bra att göra vigselakten personlig. Man kan t ex be några goda vänner läsa bibeltexter eller förbön, agera som värdar i kyrkan eller sjunga.  Man har även stora möjligheter att påverka valet av musik.

En vigsel i Svenska kyrkans lokaler och i Svenska kyrkans ordning är alltid kostnadsfri så länge en av de två är medlem i Svenska kyrkan.

Det enda man absolut måste göra inför en vigsel är att beställa en hindersprövning.Utan hindersprövning får inte vigselförrättaren viga vare sig borgligt eller kyrkligt. Blanketten finns på Skatteverkets hemsida. En hindersprövning är giltig i fyra månader och kan alltså beställas i god tid. Samtidigt som man gör detta är det bra att lämna in en begäran om namnändring, det ska man göra oavsett om man tänker byta efternamn i samband med vigsel eller ej.

Före vigseln träffas prästen och brudparet för att prata om äktenskapet och om hur vigseln kommer att gå till.

Brudkrona av knypplad spets med mönstret "Kronan"
På pastorsexpeditionen finns det flera brudkronor att låna. Bilden visar en brudkrona av knypplad spets med mönstret "Kronan". Foto: Fredrik Unger

Ordning för vigselgudstjänst

Ordningen för vigselgudstjänst finns i psalmboken (nästan längst bak).
Där kan man läsa vad som ingår och vad det handlar om. Med asterisk (*) anges moment under vilka församlingen står upp. Vigselgudstjänsten kan utformas av präst och musiker i samråd med brudparet. Prästen är ytterst ansvarig för vigselgudstjänsten och dess olika moment. Ordningen nedan är en grundritual.

Inledningsmusik

Lovprisning

Inledningsord

Bibelläsning

* Frågorna

* Bön över ringarna/ringen

* Löftena och ringväxlingen

* Tillkännagivandet

Psalm

Förbön

Välsignelsen

Psalm

Avslutningsmusik

Psalmer

Psalmerna får gärna tala om kärlek mellan människor och mellan Gud och människorna. Det kan också vara trevligt att välja en psalm som anknyter till årstiden, till exempel en sommarpsalm eller julpsalm. Här är några förslag:

82 Gud, se i nåd till dessa två

84 Vi lyfter våra hjärtan

85 Som mannen och kvinnan i glädje

289 Guds kärlek är som stranden

411 Gud har omsorg om vårt släkte

791 Du vet väl om att du är värdefull

199 Den blomstertid nu kommer

200 I denna ljuva sommartid

754 När dagens fylls av fågelsång

751 O, vad världen nu är skön

201 En vänlig grönskas rika dräkt

297 Härlig är jorden

Mer om vigsel

Om vigsel på svenskakyrkan.se

Gud den tredje parten

Annica Anderbrant, domprost i Uppsala domkyrkoförsamling
När vi gifter oss i kyrkan och tar emot välsignelsen påminns vi om Guds närvaro. Vi säger ja till att sätta in kärleken i Guds sammanhang, vi lägger den i Guds händer.

Jag är med er alla dagar till tidens slut (Matteus 28:20). Det är Jesu löfte till oss människor. Vid altaret lovar vi att älska varandra i nöd och lust.

Annica Anderbrant, domprost i Uppsala domkyrkoförsamling

– Vi måste inte klara allt själva. Vi kan släppa kontrollen och lita på att livet och kärleken håller utan att vi styr det.

Gud finns hos alla människor och i alla relationer. Osynlig men påtaglig som kärleken.

När vi tänker på dem vi älskar känns de nära även om de befinner sig någon annanstans. Genom stillhet, bön och tankar kan vi ibland förnimma att det finns något mer omkring oss än det vi ser. ” Tredubbel tråd brister inte så snart” (Predikaren 4).

– Gud är den tredje parten i tvåsamheten, fortsätter Annica Anderbrant. Enligt kristen tro är Gud kärlekens källa. Vi är skapade ur kärlek.

Jesu liv vägleder

– Vigsellöftena håller oss ihop. Genom dem uttrycker vi viljan att älska varandra hela livet. Sedan råder naturligtvis ingen över omständigheterna. Livet är sårbart, ibland drabbas vi oförutsägbart.

Vilja och förmåga är inte samma sak. Ibland behöver vi stanna upp och reflektera.

– I kristen tro försöker vi knyta samman varje människas tillvaro med Jesus liv. Vad skulle Jesus ha gjort? Det är en fråga man kan ha som utgångspunkt, säger Annica Anderbrant.