Foto: Fredrik Unger

Örberga stenmuseum

Stenmuseet i Örberga är öppet dagligen klockan 9.00-18.00.

På kyrkogårdens södra del finns en medeltida byggnad av kalksten. Dess ursprungliga funktion är osäker, den har benämnts tiondebod och under senare tid använts som sockenmagasin. Den har på norra sidan en rundbågig portal med en medeltida omfattning av finhuggen kalksten. Dörrbladet är av trä med medeltida smide.

I byggnaden finns idag ett härbärge för pilgrimer och ett stenmuseum. Bland de utställda tidigkristna gravmonumenten finns bl a ett rekonstruerat monument, komplett med sidohällar, gavlar och lock. Det är tillverkat av stenhuggarmästare Roger Larsson, Borghamns stenförädling. Färgsättningen är kopierad efter förlagor från S:t Lars kyrka i Linköping och Klåstad utanför Skänninge.