Vadstena klosterkyrka med ett grönskande fält i förgrunden och en rovfågel som flyger över fältet.
Foto: Torbjörn Ahlund

Församlingsrådet i Vadstena

Vad gör församlingsråden?

Församlingsråden är en nyhet i Svenska kyrkan. De ska finnas i pastorat som består av flera församlingar. Kyrkoordningen anger församlingsrådets uppgifter men de kan också få uppgifter från den lokala församlingsinstruktionen eller delegeras uppgifter av kyrkorådet. 

Församlingsråden har en viktig roll när församlingsinstruktionen ska tas fram. Församlingsinstruktionen är ett pastoralt program för församlingens grundläggande uppgift. 

Församlingsråden ska yttra sig innan det fattas något beslut i kyrkofullmäktige som särskilt angår församlingen. 

Församlingsråden har också gemensamt med kyrkoråd och kyrkoherde, ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling. Det beslutar om former för församlingens huvudgudstjänst och deltar i samråd kring andra frågor som rör gudstjänstlivet. Församlingsråden utser kyrkvärdar och beslutar om man ska upplåta kyrkan för andra ändamål än gudstjänst. De beslutar också om församlingskollekter och godkänner förslag om ändring av kyrkobyggnaden eller kyrkorummet.

Ledamöter 2022-2023

Helena Borgenback
Gudrun Bramstorp Hovnert
Kristina Bylin
Patrik Hagman, vice ordförande
Peter Hallin
Gun Palmqvist
Tommy Paulsson, ordförande (telefon: 070-244 82 88, E-post: tommy.paulsson@gmail.com)

Ersättare 2022-2023

Kristina Falk
Frida Rosén
Örjan Sundstrand
Viveca Sörensen

Äldre protokoll finns att läsa på pastorsexpeditionen.