Vadstena klosterkyrka med ett grönskande fält i förgrunden och en rovfågel som flyger över fältet.
Foto: Torbjörn Ahlund

Församlingsrådet i Vadstena

Vad gör församlingsråden?

Församlingsråden är en nyhet i Svenska kyrkan. De ska finnas i pastorat som består av flera församlingar. Kyrkoordningen anger församlingsrådets uppgifter men de kan också få uppgifter från den lokala församlingsinstruktionen eller delegeras uppgifter av kyrkorådet. 

Församlingsråden har en viktig roll när församlingsinstruktionen ska tas fram. Församlingsinstruktionen är ett pastoralt program för församlingens grundläggande uppgift. 

Församlingsråden ska yttra sig innan det fattas något beslut i kyrkofullmäktige som särskilt angår församlingen. 

Församlingsråden har också gemensamt med kyrkoråd och kyrkoherde, ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling. Det beslutar om former för församlingens huvudgudstjänst och deltar i samråd kring andra frågor som rör gudstjänstlivet. Församlingsråden utser kyrkvärdar och beslutar om man ska upplåta kyrkan för andra ändamål än gudstjänst. De beslutar också om församlingskollekter och godkänner förslag om ändring av kyrkobyggnaden eller kyrkorummet.

Ledamöter 2024-2025

Ted Balkert
Kristina Falk
Patrik Hagman, ordförande
Peter Hallin
Cecilia Larsson
Gun Palmqvist, vice ordförande
Örjan Sundstrand

Ersättare 2024-2025

Gudrun Bramstorp Hovnert
Ingemar Falk
Gunilla Hjelm
Tommy Paulsson

Församlingsherde

Elin Kindeskog

Äldre protokoll finns att läsa på pastorsexpeditionen.