En med bokhyllor i bakgrunden.

Se människan samtal med Erik Åsard

Varje torsdag under året lyfter vi fram ett samtal från Se människan, Svenska kyrkans scen på bokmässan. Veckans samtal är med Erik Åsard om hans bok Med lögnen som vapen. På grund av pandemirestriktioner var bokmässan 2020 helt digital. Scensamtalen är därför inspelade utan publik.

Poddcast med Erik Åsard

USA-experten Erik Åsards nya bok Med lögnen som vapen handlar om Donald Trump, men också om de människor och sakfrågor som möjliggjorde att Trump kunde tillträda posten som världens mäktigaste man. Vad är lögn och vad är sanning i politiken? Samtalsledare är Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet.

 

Veckans samtal från Se människan