Hjärtligt tack!
Foto: Susanne Engman

Hjärtligt tack!

...alla ni 5000 medlemmar i Vadstena och Dal som gör det möjligt.

Det finns många anledningar att vara medlem i Svenska kyrkan. Tack vare att du är medlem kan vi erbjuda ett stort utbud av verksamheter till många människor. Konfirmandläger, barngrupper, gudstjänster, konserter, rullstolspromenader, soppluncher, tideböner, körer, sångstunder på Wasagården & Vätterngården, dop, vigslar, begravningar och mycket mer. Vi stödjer människor i utsatthet och krissituationer - även utomlands. 

Vi tar också hand om några av Sveriges äldsta och vackraste kyrkor med tillhörande kyrkogårdar och kapell: Väversunda, Källstad, Rogslösa, Herrestad, Örberga, Nässja, Hov, Strå och Vadstena klosterkyrka (*** Guide Michelin). Samtliga kyrkor är öppna varje dag under sommaren, och Klosterkyrkan är öppen dagligen året runt för besökare som vill uppleva den medeltida historien, delta i gudstjänster, musik, bön, stillhet och reflektion.

Genom ditt medlemskap gör du det möjligt.

Är du inte medlem och vill bli det?
Fyll i formuläret på medlemssidan eller ta kontakt med pastorexpeditionen på telefon 0143-298 50.