Hjärtligt tack!
Foto: Susanne Engman

Hjärtligt tack!

...alla ni 5000 medlemmar i Vadstena och Dal som gör det möjligt.

Det finns många anledningar att vara medlem i Svenska kyrkan. Tack vare att du är medlem kan vi erbjuda ett stort utbud av verksamheter till många människor. Konfirmandläger, barngrupper, gudstjänster, konserter, rullstolspromenader, soppluncher, tideböner, körer, sångstunder på Wasagården & Vätterngården, dop, vigslar, begravningar och mycket mer. Vi stödjer människor i utsatthet och krissituationer - även utomlands. 

Vi tar också hand om några av Sveriges äldsta och vackraste kyrkor med tillhörande kyrkogårdar och kapell: Väversunda, Källstad, Rogslösa, Herrestad, Örberga, Nässja, Hov, Strå och Vadstena klosterkyrka (*** Guide Michelin). Samtliga kyrkor är öppna varje dag under sommaren, och Klosterkyrkan är öppen dagligen året runt för besökare som vill uppleva den medeltida historien, delta i gudstjänster, musik, bön, stillhet och reflektion.

Sedan år 2000 är vi en kyrka som finansieras av sina medlemmar, inte av staten. För att allt detta ska kunna fortsätta behöver fler vara med och bära en levande församling.

Genom ditt medlemskap gör du det möjligt.

Du som inte redan är medlem är hjärtligt välkommen!
Fyll i formuläret på medlemssidan eller ta kontakt med pastorsexpeditionen på telefon 0143-298 50.

Konfirmandresa till Loreto

Medlemskap

Har du funderingar kring medlemskap i Svenska kyrkan?

Svenska kyrkan - en kraft att räkna med

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation. De flesta som lever i vårt land kommer någon gång i kontakt med Svenska kyrkan och känner till något av allt kyrkan är och gör, men kyrkan är ändå mer än många tror.