Foto: Peter Wigren

CASAungdom

Alla behöver ett ställe där man bara kan vara helt utan prestation, krav, ytfixering eller mål. CASA vill vara den platsen där alla kan mötas, där alla kan vara sig själva, där man kan ta av sig sin mask. Här kan du vara med och ta ansvar i olika sammanhang och känna att det vi tillsammans som bär. Vi låter ord som trygghet, tillit, gemenskap genomsyra här.

Vi har 3 grundbultar som följt med oss länge!

  • att känna sig hem i kyrkan.
  • att få erfarenhet av vad bön är.
  • att få möjligheten att göra något för någon annan.

Vårt förhållningsätt är också att CASA, oavsett var vi befinner oss, är en plats som är fri från tobak, snus, alkohol och droger! 

Konfirmandresa till Loreto

CASAkonfirmand

2023-2024

En grusväg med gräs i mitten går genom en åker.

Pilgrimsäventyr

Tips, råd & tider

CASApilgrim

Läger, pilgrimsresa =nya perspektiv?

CASAtider

Veckopuls på CASA och lite annat

PILGRIMSSPÅRET

Upptäck lite av Vadstena både på det yttre och inre planet.