Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vi söker gravrättsinnehavare

Gravrättsinnehavaren har både rättigheter och skyldigheter. Gravrättsinnehavaren har rätt att bestämma vem som ska gravsättas inom gravplatsen, förse gravplatsen med gravanordning och överlåta gravrätten.

Men gravrättsinnehavaren är också skyldig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. I detta ingår skötsel av gravplatsen och att se till att gravanordningen inte hotar säkerheten på gravplatsen eller närmaste omgivning.

Gravar som vi söker gravrättsinnehavare till

Marianne Anderson

Marianne Anderson

Vadstena och Dals församlingar

Förvaltningsassistent kyrkogården

Pär Martinsson

Pär Martinsson

Vadstena och Dals församlingar

Fastighets - och kyrkogårdschef