Aktionsforskningsrapport - Här får jag vara

Här får jag vara - aktionsforskningsrapport

…att vara mig själv när jag får tillbringa en stund med tystnaden, en stund med Gud och en stund med människor som både får mig att skratta tills jag ligger dubbelvikt och som alltid kan räcka ut en hand. Så lyder en av kommentarerna om CASA, konfirmandarbetet i Vadstena och Dals församlingar.

Det här är en forskningsrapport från ett teologiskt aktionsforskningsprojekt som genomfördes i Vadstena och Dals församlingar med företrädare för församlingarna, medarbetare vid stiftskansliet i Linköping och en forskare vid Svenska kyrkans forskningsenhet. Syftet med projektet var att studera hur en specifik verksamhet i en församling kan bidra till att utveckla och utmana förståelser av vad det är att vara kyrka och församling. Verksamheten som stod i fokus var konfirmand- och ungdomsarbetet i Vadstena och Dals församlingar (CASA). Projektet, som presenteras i den här rapporten, visar hur CASA kan bidra med intressanta och  relevanta erfarenheter och förståelser av vad det kan innebära att vara kyrka och för samling. Det framgår också att det finns glapp mellan CASA och andra delar av församlingens liv och i rapporten föreslås möjliga sätt att hantera detta glapp.

Rapporten synliggör också faktorer som har gjort utvecklingen av CASA möjlig och förhoppningen är att rapporten ska kunna fungera som kunskaps- och inspirationskälla i olika sammanhang inom Svenska kyrkan.

Aktionsforskningsrapport - Här får jag vara (pdf)