Foto: Emma Berkman

Kyrkorådet

Vad gör ett kyrkoråd?

Kyrkorådet ska representera församlingsborna och ska ha omsorg om församlingslivet. Kyrkorådet ansvarar för att församlingarnas grundläggande uppgifter blir utförd på ett bra sätt. Kyrkorådets är pastoratets styrelse det är inte operativt (håller alltså ej i verksamhet) utan har som uppgift är att tilldela och fördela resurser åt kyrkoherden och pastoratets enheter vad gäller ekonomi och personal.

Kyrkorådet ska hålla ekonomin under uppsikt och bereda ärenden till kyrkofullmäktige, kyrkliga organ och statliga och kommunala myndigheter. 

Ett kyrkorådsmöte är inte offentligt. Kyrkoherde, ledamöter och sekreterare deltar.

Kyrkoherdens uppgift är att planera, leda och samordna verksamheten så att den blir utförd enligt församlingsinstruktionen, kyrkorådets anvisningar och Kyrkoordningens bestämmelser. Kyrkoherden har också ansvar för att tillse att all verksamhet följer Svenska kyrkans tro, lära och bekännelse.

Ledamöter 2022-2025

Arbetarepartiet Socialdemokraterna

Bo Ludvigsson (2:e vice ordförande)
Viktoria Gustafsson

För Dals församling i Vadstena pastorat

Claes Westling (1:e vice ordförande)
Ann-Charlotte Agerhem

För Kyrkans Väl

Per Ginning

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

Carina Åsman (ordförande) telefon: 070-765 49 19, e-post: asman.carina@gmail.com
Cathrine Lindqvist
Berne Erlandsson
Örjan Sundstrand

 

Ersättare 2022-2025

Arbetarepartiet Socialdemokraterna

Siv Leo

För Dals församling i Vadstena pastorat

Roland Sjödahl

För Kyrkans Väl

Bo Johansson

 

Kyrkoherde

Karin Larsdotter

Äldre protokoll finns att läsa på pastorsexpeditionen.