Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkorådet

VAD GÖR ETT KYRKORÅD?

Kyrkorådet ska representera församlingsborna och ska ha omsorg om församlingslivet. Kyrkorådet ansvarar för att församlingarnas grundläggande uppgifter blir utförd på ett bra sätt. Kyrkorådets är pastoratets styrelse det är inte operativt (håller alltså ej i verksamhet) utan har som uppgift är att tilldela och fördela resurser åt kyrkoherden och pastoratets enheter vad gäller ekonomi och personal.

Kyrkorådet ska hålla ekonomin under uppsikt och bereda ärenden till kyrkofullmäktige, kyrkliga organ och statliga och kommunala myndigheter. 

Ett kyrkorådsmöte är inte offentligt. Kyrkoherde, ledamöter och sekreterare deltar.

Kyrkoherdens uppgift är att planera, leda och samordna verksamheten så att den blir utförd enligt församlingsinstruktionen, kyrkorådets anvisningar och Kyrkoordningens bestämmelser. Kyrkoherden har också ansvar för att tillse att all verksamhet följer Svenska kyrkans tro, lära och bekännelse.

Ledamöter 2018-2021

Se protokoll kf 171212 (pdf)

Arbetarepartiet Socialdemokraterna 
Anders Ahl (1:e vice ordförande)
Amanda Hellman

För Dals församling i Vadstena pastorat
Roland Sjödahl (2:e vice ordförande)
Claes Westling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Ingemar Falk (ordförande)
Telefon 0143-126 81
E-post: i.k.falk@telia.com
Maria Komnik Brolinson
Carina Åsman
Eva-Karin Sparrlöf

Ersättare

Arbetarepartiet Socialdemokraterna 
Leif Jernér

För Dals församling i Vadstena pastorat
Ann-Charlott Agerhem

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Gunilla Lindblad
Berne Erlandsson

Äldre protokoll finns att läsa på pastorsexpeditionen.