Foto: Emma Berkman

Kyrkorådet

Vad gör ett kyrkoråd?

Kyrkorådet ska representera församlingsborna och ska ha omsorg om församlingslivet. Kyrkorådet ansvarar för att församlingarnas grundläggande uppgifter blir utförd på ett bra sätt. Kyrkorådets är pastoratets styrelse det är inte operativt (håller alltså ej i verksamhet) utan har som uppgift är att tilldela och fördela resurser åt kyrkoherden och pastoratets enheter vad gäller ekonomi och personal.

Kyrkorådet ska hålla ekonomin under uppsikt och bereda ärenden till kyrkofullmäktige, kyrkliga organ och statliga och kommunala myndigheter. 

Ett kyrkorådsmöte är inte offentligt. Kyrkoherde, ledamöter och sekreterare deltar.

Kyrkoherdens uppgift är att planera, leda och samordna verksamheten så att den blir utförd enligt församlingsinstruktionen, kyrkorådets anvisningar och Kyrkoordningens bestämmelser. Kyrkoherden har också ansvar för att tillse att all verksamhet följer Svenska kyrkans tro, lära och bekännelse.

Ledamöter 2022-2025

Arbetarepartiet Socialdemokraterna 
Bo Ludvigsson (2:e vice ordförande)
Viktoria Gustafsson

För Dals församling i Vadstena pastorat
Claes Westling (1:e vice ordförande)
Ann-Charlotte Agerhem

För Kyrkans Väl
Per Ginning

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Carina Åsman (ordförande) telefon: 070-765 49 19, e-post: asman.carina@gmail.com
Cathrine Lindqvist
Berne Erlandsson

Ersättare 2022-2025

Arbetarepartiet Socialdemokraterna
Siv Leo

För Dals församling i Vadstena pastorat
Roland Sjödahl

Förk Kyrkans Väl
Bo Johansson

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Hanna Hagberg

Äldre protokoll finns att läsa på pastorsexpeditionen.