Foto: Fredrik Unger

Kyrkor

Våra kyrkobyggnader är fulla av historia. Ändå är de inte museum utan används. Här firas regelbunden gudstjänst, och här äger viktiga händelser i människors liv rum.

Rogslösa kyrka

Öppettider

Vadstena klosterkyrka är öppen alla dagar året om.

Guidningar i Vadstena klosterkyrka

Information för grupper som vill utföra guidningar.

Läs gärna broschyren om sommaröppna kyrkor i Linköpings stift på Issuu.com.

Vadstena klosterkyrka

Med sin höga, tunna spira och stora, blåtonade kropp syns Vadstena klosterkyrka vida omkring. Sommartid besöks kyrkan varje dag av 2500-3000 personer. Den har tillsammans med domkyrkorna i Lund och Västerås, Drottningholms slott samt Vasamuseet 3 stjärnor i Michelinguiden.

Herrestads kyrka

Herrestad är en medeltida socken och finns omnämnd redan 1208. Den första kyrkan på platsen har sannolikt varit av trä, men den nuvarande kyrkan är uppförd av kalksten under tidigt 1100-tal. Den anses vara den äldsta kyrkan i Vadstena och Dal.

Hovs kyrka

Nära fågelsjön Tåkern ligger Hovs kyrka i en gammal, rik kulturbygd. På krönet av en kulle reser sig den vitputsade kalkstensbyggnaden med sitt höga tak med vid utsikt mot slätten. Kyrkogården med många vackert skulpterade gravstenar från 1600-talet omges på fyra sidor av en mäktig stenmur.

Källstads kyrka

Källstads kyrka på slätten nära Tåkern har kvar sitt medeltida torn men är i övrigt nybyggd 1868–1869. Den ursprungliga kyrkan och tornet verkar vara byggt på privat initiativ under 1100-talet. Kyrkans goda akustik lämpar sig väl för konserter.

Nässja kyrka

Nässja kyrka tillhör de kyrkor i västra Östergötlands medeltida centralbygd, som troligen uppfördes på initiativ av stormannasläkterna i området. Kyrkan är belägen i ett öppet odlingslandskap på en lång udde i Vättern, som bildar Vadstenavikens västra strand.

Rogslösa kyrka

Rogslösa kyrka, berömd för sin medeltida, rikt järnbeslagna dörr daterad till 1275, men också för sin arkitektur, som visar påverkan från cisterciensernas klosterkyrka i Alvastra.

Strå kyrka

Strå kyrka några kilometer söder om Vadstena med vid utblick över slätten och staden, byggdes ursprungligen på 1100-talet och fick sin karaktäristiska tornhuv av byggmästare Mårten Beurling 1771. Invändigt har den blivit ombyggd flera gånger.

Väversunda kyrka

En av de minsta kyrkorna i Vadstena och Dal är Väversunda. Tidigare låg den vid Tåkerns strand, men då vattennivån sänktes på 1800-talet hamnade sjön längre österut. Den är en absidkyrka med 1600-talsmålningar i långhus och kor och en romansk rikt järnbeslagen dörr.

Örberga kyrka

På en höjd med en fantastisk utsikt över Vättern och kringliggande landskap ligger en av Sveriges allra äldsta kyrkor. 2016 firade Örberga kyrka 900 år med konst, musik, föredrag och gudstjänster.

Kyrkor i Vadstena pastorat. Kyrkoguiden. Foto: Christer Smedberg