Konfirmandresa till Loreto
Foto: Johanna Olovson

CASAianer

Ålder är mest en siffra, men som CASAian kan man haka på från ca 15 år upp till 25+!

Här är alla välkomna oavsett om du är konfirmerad eller inte. Allas väg ser olika ut, kom som du är.

Som CASAian finns möjlighet att ta större ansvar. t.ex. att dela ut nattvard, ansvara på CASA, rodda, spela musik, dela ut kyrkporten, snickra, fixa med mat&prat... Hit kan du komma som den du är med dina gåvor.

Vill du gräva lite djupare i dig själv och få möjlighet att fördjupa dig, både genom samtal, bön, yttre och inre resor - klicka in på Pilgrim eller CASA Community.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och vår integritetspolicy

Anmälan

Uppgifter om målsman