Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

CASAianer

För dig som redan konfirmerats

Ålder är mest en siffra, men som CASAian kan man haka på från ca 15 år upp till 25+!
Här kan du som redan är konfirmerad, men också du som kände att du missade konfirmationen eller helt enkelt bara är nyfiken på vad som händer i kyrkan, vara med. Det är kanske här det börjar och det finns många olika spår och projekt att gå in i om du vill. Det kan vara att ta ett större ansvar för konfirmanderna och vara med som förebild där eller också finns du kanske med och roddar kring temamässorna och andra gudstjänster.  När vi ses försöker vi ordna det så att alla kan bidra med något i församlingen, t.ex. att dela ut nattvard, ansvara på CASA, rodda, spela musik, dela ut kyrkporten, snickra, filmkvällar, mat&prat... Hit kan du komma som den du är med dina gåvor.

Vill du gräva lite djupare i dig själv och få möjlighet att fördjupa din tro, både genom samtal, bön, yttre och inre resor - klicka in på Pilgrim eller CASA Community.

anmälan

Uppgifter om målsman

För att du ska kunna delta i konfirmandverksamheten behöver vi spara och hantera nedanstående personuppgifter. Vi hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden här är berättigat intresse. Dessa uppgifter sparas tills konfirmationstiden och efterarbetet är avslutat. Uppgifter om konfirmationen bevaras i kyrkoböckerna. De uppgifter vi behandlar om dig kommer inte att säljas vidare och delas inte utanför Svenska kyrkan och för verksamheten nödvändiga samarbetspartner, t.ex. lägergårdar, om inte vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi överför aldrig uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Vadstena pastorat, Gräsgatan 31, 592 30 Vadstena. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på vadstena.pastorat@svenskakyrkan.se eller 0143-298 50. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Mer om Svenska kyrkans personuppgiftsbehandling