Konfirmandresa till Loreto
Foto: Johanna Olovson

CASAianer

???

Ålder är mest en siffra, men som CASAian kan man haka på från ca 15 år upp till 25+!
Här kan du som redan är konfirmerad, men också du som kände att du missade konfirmationen eller helt enkelt bara är nyfiken på vad som händer i kyrkan, vara med. Det är kanske här det börjar och det finns många olika spår och projekt att gå in i om du vill. Det kan vara att ta ett större ansvar för konfirmanderna och vara med som förebild där eller också finns du kanske med och roddar kring temamässorna och andra gudstjänster.  När vi ses försöker vi ordna det så att alla kan bidra med något i församlingen, t.ex. att dela ut nattvard, ansvara på CASA, rodda, spela musik, dela ut kyrkporten, snickra, filmkvällar, mat&prat... Hit kan du komma som den du är med dina gåvor.

Vill du gräva lite djupare i dig själv och få möjlighet att fördjupa dig, både genom samtal, bön, yttre och inre resor - klicka in på Pilgrim eller CASA Community.

anmälan

Uppgifter om målsman