Foto: Riksbanken

Gåvor

Det finns flera sätt att ge gåvor till Svenska kyrkan i Vadstena och Dal.

Swish

Gåvokistan 123 476 39 18
Söndagens kollekt 123 389 34 01
Bokbordet 123 603 34 35
Klosterkyrkans gåvofond 123 105 28 28
Svenska kyrkans internationella arbete 123 122 42 52
Musikverksamheten 123 593 55 72
Barn- och ungdomsverksamheten 123 311 40 89
Diakoni 123 179 46 68

E-kassa

I Klosterkyrkans E-kassa kan du använda bankkort för att ge din gåva.

Kontant

I samband med gudstjänster och konserter kan du ge din gåva i kontanter i kollekthåven eller vid utgången. I Klosterkyrkans gåvokista är det också kontanter som gäller.

Bankgiro

BG 156-2487. Ange om du vill ge din gåva till något specifikt ändamål.

Tack för din gåva!

Ge växtkraft och en tryggare framtid

Klimatförändringar hotar miljoner människors tillgång till mat. Men med tåliga grödor och utbildning kan tillgången till mat byggas upp igen. I Gåvoshoppen hittar du gåvor som verkligen betyder något.

Köp din gåva i gåvoshoppen