Gravljus, ett stort hjärta av ris, gran och mossa. Två stenar med texten Kärlek och Älskade mormor.
Foto: AnnaSara Nilsson/Ikon

Gravskötsel

En välskött begravningsplats är för många människor en plats som ger ro och tillfälle till eftertanke.

Ansvaret för skötseln av begravningsplatsen delas mellan griftegårdsavdelningen och gravrättsinnehavarna. Gravrättsinnehavarna ansvarar för sina gravar medan vi ansvarar för övrig mark.

Svenska kyrkan i Vadstena och Dals församlingar erbjuder er att teckna avtal antingen för bara puts av gräs runt gravsten och gravrabatt, eller för komplett omhändertagande dvs. puts av gräs och skötsel av rabatten. Till detta kan ni välja att vi planterar blommor samt lägger ut en gravdekoration till Alla helgons dag.

Skötsel av gravplats 2021

Alternativ 1
Puts av gräs runt gravrabatt/gravsten.
Kostnad 250kr/år. Faktureras löpande.

Alternativ 2
Skötsel av gravplats mot årlig räkning. Puts av gräs, skötsel av rabatt och grusyta. Kostnad 600 kr/år. Faktureras löpande.

Alternativ 3
Skötsel av gravplats mot årlig räkning. Puts av gräs och skötsel av rabatt, samt plantering av blommor och utläggning av gravdekoration enligt eget önskemål.
Kostnad 600 kr + blommor + gravdekoration. Prisexempel: 600 kr + 7 pensé á 15 kr st = 105 kr + 7 isbegonia á 15 kr st = 105 kr + gravdekoration 150 kr = 960 kr/år. Faktureras löpande.

Övrigt
Vi utför även plantering av buskar, rosor, lökar, perenner, tvätt av gravsten, ifyllning av text på gravsten mm. Kontakta expeditionen för information.
Prislista övrigt (pdf)

Beställning av gravskötsel

VAL AV SKÖTSELALTERNATIV

Valfri summa inbetalas och aktuell årlig kostnad för skötsel och eventuella tillval dras så länge pengarna räcker. Återbetalning av saldo vid gravrättens upphörande görs inte.

VÅRPLANTERING

SOMMARPLANTERING

HÖSTPLANTERING

Kyrkogårdsexpedition

öppettider

Måndag-fredag 8.30-11.00
Telefon: 0143-298 60
Adress: Lärkvägen 5, 592 32 Vadstena

Marianne Anderson

Vadstena och Dals församlingar

Förvaltningsassistent kyrkogården

Pär Martinsson

Vadstena och Dals församlingar

Fastighets - och kyrkogårdschef