Foto: Kristina Strand Larsson /IKON

Kyrkofullmäktige

Vad gör kyrkofullmäktige?

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ och väljer bland annat kyrkoråd för mandatperiodens fyra år. Kyrkofullmäktige beslutar om budget och därmed om kyrkoavgift och begravningsavgift. De ska granska och godkänna kyrkorådets förvaltning, fatta beslut i övergripande frågor och fastställa policys och riktlinjer. 

Kyrkofullmäktige fastställer församlingsinstruktionen som gäller för hela pastoratet. Innan kyrkofullmäktige beslutar i ett ärende ska ärendet ha beretts av kyrkorådet. 

Om ett ärende gäller en församling ska församlingsrådet ha beretts tillfälle att yttra sig. Kyrkofullmäktige sammanträder två gånger om året. Deras möten är öppna för allmänheten.

Kyrkgofullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till ledamöterna i början av sammanträdet. Frågestunden får pågå högst 15 minuter.

Medlemmar i Vadstena och Dals församlingar kan lämna in förslag ställda till kyrkofullmäktige angående kyrkans verksamhet. Medlemsförslagen skickas/lämnas till pastorsexpeditionen.

Sammanträden 2023

23 maj och 14 november klockan 18.30 i Vadstena församlingshem.

Ledamöter kyrkofullmäktige 2022-2025

Arbetarepartiet Socialdemokraterna
Bo Ludvigsson
Siv Leo
Magnus Hallin
Victoria Gustafsson
Karl-Erik Forssell (ersättare)
Peter Hallin (ersättare)
Lena Savoca (ersättare)

Frimodig kyrka
Robert Birgegren
Lille-Mo Nylander (ersättare)
Kennert Sjösten (ersättare)

För Dals församling
Claes Westling
Ann-Charlotte Agerhem
Roland Sjödahl (1:e vice ordförande)
Karin Lohm
Helena Agnemar (ersättare)
Eva Malmberg (ersättare)
Elisabet Petersson (ersättare)

För Kyrkans Väl
Heidi Segrell
Bo Johansson (ordförande) telefon: 070-5511670, e-post: eggeby54@gmail.com
Per-Erik Ginning
Lena Davidsson (ersättare)
Susanna Makstin (ersättare)

POSK
Berne Erlandsson (2:e vice ordförande)
Carina Åsman
Gudrun Bramstorp Hovnert
Tommy Paulsson
Boel Lücke
Ingemar Falk
Kristina Bylin
Eva-Karin Sparrlöf
Helena Borgenback (ersättare)
Lotta Kling (ersättare)
Chatrine Lindqvist (ersättare)

Äldre protokoll finns att läsa på pastorsexpeditionen.