Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkofullmäktige

VAD GÖR KYRKOFULLMÄKTIGE?

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ och väljer bland annat kyrkoråd för mandatperiodens fyra år.

Kyrkofullmäktige beslutar om budget och därmed om kyrkoavgift och begravningsavgift. De ska granska och godkänna kyrkorådets förvaltning, fatta beslut i övergripande frågor och fastställa policys och riktlinjer. 

Kyrkofullmäktige fastställer församlingsinstruktionen som gäller för hela pastoratet. Innan kyrkofullmäktige beslutar i ett ärende ska ärendet ha beretts av kyrkorådet. 

Om ett ärende gäller en församling ska församlingsrådet ha beretts tillfälle att yttra sig. Kyrkofullmäktige sammanträder två gånger om året. Deras möten är öppna för allmänheten.

Kyrkgofullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till ledamöterna i början av sammanträdet. Frågestunden får pågå högst 15 minuter.

Medlemmar i Vadstena och Dals församlingar kan lämna in förslag ställda till kyrkofullmäktige angående kyrkans verksamhet. Medlemsförslagen skickas/lämnas till pastorsexpeditionen.

Sammanträden 2019

9 april 18.30 Vadstena församlingshem
12 november 18.30 Vadstena församlingshem

Ledamöter kyrkofullmäktige 2018-2021

Se protokoll kf 171212 (pdf)

Arbetarepartiet Socialdemokraterna
Jane Råsten
Anders Ahl  (2:e vice ordförande)
Yvonne Gustafsson
Åke Karlsson
Amanda Hellman
Jörgen Aldrin

Frimodig kyrka
Robert Birgegren

För Dals församling i Vadstena pastorat
Claes Westling
Roland Sjödahl
Eva Malmberg (ordförande)
Telefon: 0143-202 72
E-post: evamalmberg@outlook.com
Marianne Petersson
Karin Lohm
Ann-Charlotte Agerhem
Britt Lönneskog

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Ingemar Falk
Berne Erlandsson (1:e vice ordförande)
Lotta Kling
Viveca Sörensen
Peter Elvcrona
Gunilla Sjösten
Hanna Hagberg
Maria Komnik Brolinson
Carina Åsman
Tommy Paulsson
Eva-Karin Sparrlöf

Äldre protokoll finns att läsa på pastorsexpeditionen.