Ljusets kapell med gravar, växtlighet och damm på Nya kyrkogården i Vadstena.
Foto: Fredrik Unger

Kyrkogårdar

I Vadstena församling finns 3 kyrkor; Klosterkyrkan, Hovs och Strå kyrkor med kyrkogårdar. Gravkapell finns på Nya kyrkogården i Vadstena.

Dals församling har 6 kyrkor och kyrkogårdar; Nässja, Örberga, Herrestad, Källstad, Rogslösa och Väversunda. Kyrkogårdarna förvaltas och administreras av en gemensam kyrkogårdsförvaltning med lokaler vid Nya kyrkogården i Vadstena.

Minneslund

En minneslund är avsedd för ett gravskick av kollektiv och anonym karaktär. Här begravs askan efter avlidna, utan att dess läge markeras. Enskilda gravstenar eller planteringar är inte tillåtna. Nedgrävning av aska sker vid lämplig årstid och utföres av förvaltningens personal utan närvaro av anhöriga. Förvaltningen vårdar minneslunden och svarar för all plantering inom denna. Besökare får smycka minneslunden med levande snittblommor och ljus på för detta avsedd plats. Vissna blommor och ljusrester avlägsnas av personalen. Minneslund finns på Nya kyrkogården och på Rogslösa kyrkogård.

Askgravplats

På Nya kyrkogården, Klosterkyrkogården och Örberga kyrkogård finns askgravplatser. Det är ett område med starka restriktioner. Griftegårdsförvaltningen ansvarar för den kollektiva planteringen och skötseln av platsen. Det finns dock möjlighet för anhöriga att placera lösa blommor vid gravarna i askgravplatsen. När det sker en gravsättning på askgravplatsen får anhöriga vara närvarande. Varje gravplats är utmärkt med en sten och på stenen sätter förvaltningen en namnskylt i brons. Det finns plats för två urnor vid varje sten.

Ljusets kapell

Ljusets kapell ligger på Vadstena Nya kyrkogård och används vid många begravningar. Gravkapellet på Nya Kyrkogården i Vadstena är ritat 1883 och uppfört i nygotisk stil. Den 12 december 2009 återinvigdes kapellet efter omfattande om- och tillbyggnation. Vadstenaarkitekterna KG Lindkvist och Per Rydberg har utformat tillbyggnaderna så att stora glasytor släpper in ljus och ger kontakt med träd och himmel. Vadstenakonstnären Berit Johansson har smyckat kapellet med en glasskulptur i form av en vit duva. Ett raster av träreglar på ytterväggarna ska ge byggnaden en känsla av att ansluta till omgivande natur. Kapellet kan även användas för begravningar enligt ritualer för olika trosinriktningar liksom för borgerliga begravningar.

vadstena nya kyrkogård med Ljusets kapell

Klosterkyrkogården

Kyrkogårdsexpedition

öppettider

Måndag-fredag 8.30-11.00
Telefon: 0143-298 60
Adress: Lärkvägen 5, 592 32 Vadstena

Marianne Anderson

Vadstena och Dals församlingar

Förvaltningsassistent kyrkogården

Pär Martinsson

Vadstena och Dals församlingar

Fastighets - och kyrkogårdschef