Ljusets kapell med gravar, växtlighet och damm på Nya kyrkogården i Vadstena.
Foto: Fredrik Unger

Kyrkogårdar

I Vadstena församling finns 3 kyrkor; Klosterkyrkan, Hovs och Strå kyrkor med kyrkogårdar. Gravkapell finns på Nya kyrkogården i Vadstena.

Gravljus, ett stort hjärta av ris, gran och mossa. Två stenar med texten Kärlek och Älskade mormor.

Gravskötsel

En välskött begravningsplats är för många människor en plats som ger ro och tillfälle till eftertanke.

Dals församling har 6 kyrkor och kyrkogårdar; Nässja, Örberga, Herrestad, Källstad, Rogslösa och Väversunda. Kyrkogårdarna förvaltas och administreras av en gemensam kyrkogårdsförvaltning med lokaler vid Nya kyrkogården i Vadstena.

På Klosterkyrkogården finns en minnessten för Lilla Hjärtat och fotbollsspelaren Ronnie Hellströms grav. Se information under Klosterkyrkogården längre ner på sidan.

Minneslund

En minneslund är avsedd för ett gravskick av kollektiv och anonym karaktär. Här begravs askan efter avlidna, utan att dess läge markeras. Enskilda gravstenar eller planteringar är inte tillåtna. Nedgrävning av aska sker vid lämplig årstid och utföres av förvaltningens personal utan närvaro av anhöriga. Förvaltningen vårdar minneslunden och svarar för all plantering inom denna. Besökare får smycka minneslunden med levande snittblommor och ljus på för detta avsedd plats. Vissna blommor och ljusrester avlägsnas av personalen. Minneslund finns på Nya kyrkogården och på Rogslösa kyrkogård.

Askgravplats

På Nya kyrkogården, Klosterkyrkogården och Örberga kyrkogård finns askgravplatser. Det är ett område med starka restriktioner. Griftegårdsförvaltningen ansvarar för den kollektiva planteringen och skötseln av platsen. Det finns dock möjlighet för anhöriga att placera lösa blommor vid gravarna i askgravplatsen. När det sker en gravsättning på askgravplatsen får anhöriga vara närvarande. Varje gravplats är utmärkt med en sten och på stenen sätter förvaltningen en namnskylt i brons. Det finns plats för två urnor vid varje sten.

Ljusets kapell

Ljusets kapell ligger på Vadstena Nya kyrkogård och används vid många begravningar. Gravkapellet på Nya Kyrkogården i Vadstena är ritat 1883 och uppfört i nygotisk stil. Den 12 december 2009 återinvigdes kapellet efter omfattande om- och tillbyggnation. Vadstenaarkitekterna KG Lindkvist och Per Rydberg har utformat tillbyggnaderna så att stora glasytor släpper in ljus och ger kontakt med träd och himmel. Vadstenakonstnären Berit Johansson har smyckat kapellet med en glasskulptur i form av en vit duva. Ett raster av träreglar på ytterväggarna ska ge byggnaden en känsla av att ansluta till omgivande natur. Kapellet kan även användas för begravningar enligt ritualer för olika trosinriktningar liksom för borgerliga begravningar.

Klosterkyrkogården

Lilla Hjärtats minnessten

Ronnie Hellströms grav

Vadstena nya kyrkogård med Ljusets kapell

Kyrkogårdsexpedition

Öppettider

Måndag-fredag 8.30-11.00
Telefon: 0143-298 60
Adress: Lärkvägen 5, 592 32 Vadstena

Felanmälan

Felanmälan fastighet och kyrkogård

Här kan du göra felanmälan som rör pastoratets fastigheter och kyrkogårdar.