Foto: Zanna Dahlèn

Välkommen till Aneby pastorat

Vårt pastorat i nordöstra Småland består av de fem församlingarna Haurida-Vireda, Lommaryd, Frinnaryd, Aneby och Askeryd. Här finns nio vackra kyrkor i olika stil varav flera med medeltida anor.

Nominering till församlingsråd.

Under oktober månad pågår det nominering till församlingsråden i Aneby pastorats församlingar. Gäller perioden 2022-01-01 - 2023-12-31. Nominera senast 31oktober 2021!

En griffeltavla där texten together står med stora boksräver i vitt. Under texten målade människor i olika färger som håller varandra i händerna.

Välkomna till En förmiddag tillsammans.

Lommaryds församlingshem lördag 30 okt kl 10.00-12.30. Drop in! Skapande verkstad, ljusjakt, fri lek, andakt, lunch, tid för att prata och umgås. Alla åldrar välkomna. Anmälan via sms till Ann Broman 072-454 78 79 senast den 27 okt. Ingen kostnad!

Syföreningens Cafékväll i Asken med andakt.

Cafékväll i Asken med andakt, Eklund. Lotterier, servering, musikmedverkan av Kristine Bratlie och Kristina Samuelsson, önskepsalmer, allsång. Värd: Mårten Gustafsson

Pastorsexpeditionen: 0380-412 25, knappval 1, telefontid tis-tors 10-12.

Kyrkogårdsförvaltningen: 0380-412 25, knappval 2, telefontid tis-tors 10-12.

Epost: aneby.pastorat@svenskakyrkan.se

Adress: Österlånggatan 30, 578 31 Aneby