Om Aneby pastorat

Aneby pastorat har förutom ett glatt gäng medarbetare, ett kyrkofullmäktige, ett gemensamt kyrkoråd och är en del av Aneby kristna råd. Varje församling har också varsitt församlingsråd.

Aneby kristna råd

Svenska kyrkan, Allianskyrkan, Korskyrkan och Bredestad baptistförsamling samarbetar i Aneby Kristna råd, AKR.

En samlingsbild av olika hållbarhets-relaterade företeelser.

Aneby pastorats miljöarbete

Vi arbetar för att vår verksamhet ska vara så hållbar som möjligt och kan nu stolt säga att vi blivit godkända enligt fas 2 i Svenska kyrkans miljödiplomering.

Krisplan Aneby pastorat

Här hittar du kris- och beredskapsplan 2022/2023

Lokalförsörjningsplan Aneby pastorat

Lokalförsörjningsplanen för Aneby pastorat antogs vid Kyrkofullmäktige 2021-05-04. Här kan du ta del av denna, samt barnkonsekvensanalysen.

Information om personuppgifter - GDPR

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt i flera hundra år och det kommer vi fortsätta att göra. Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.