Foto: Karin Dahlin

Begravning

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud.

Under begravningsgudstjänsten får vi tillfälle att sörja och visa kärlek och respekt för den döda. Om du vill kan du tacka för vad personen gett dig, eller säga förlåt för saker som inte blivit så bra mellan er.

Genom begravningsgudstjänsten visar vi också respekt för kroppen. Den läggs till vila och prästen lyser frid över den som dött och överlåter henne eller honom i Guds omsorg och kärlek.

MINNESSTUNDEN ÄR ETT TILLFÄLLE ATT MINNAS TILLSAMMANS

Efter gudstjänsten är det vanligt att de som varit där samlas för en stunds gemenskap i församlingslokalen eller någon annan lokal nära.

Det ger tillfälle att  prata och dela med sig av minnen från den döda. Mitt i sorgen kan det ge kraft att se släkt och vänner samlade för ett respektfullt avsked. För många är begravningen en viktig del av sorgearbetet.

GRAVSÄTTNING PÅ OLIKA SÄTT

Vid gravsättningen av kistan eller askurnan deltar oftast bara de närmaste anhöriga, men man kan också göra det till en större samling. Även vid gravsättning i askgravlund är anhöriga välkomna att vara med medan kyrkogårdsförvaltningen tar hand om gravsättningen i en minneslund.

Stoftet efter den döda måste enligt lag kremeras eller gravsättas senast en månad efter dödsfallet. Om kroppen kremeras ska askan gravsättas inom ett år efter kremation.

Praktisk information

Begravningstider i Aneby pastorat  är klockan 11 och 14 på torsdagar samt kl 11 på fredagar. Kl 14 på torsdagar kan endast bokas om stoftet ska kremeras.

Det finns möjlighet att kostnadsfritt låna ett bårtäcke att lägga över kistan vid själva begravningsakten. Bårtäcket, som täcker hela kistan, är ett värdigt alternativ till kistdekoration med blommor.

För information om gravplats,gravrätt och gravskötsel kontakta kyrkogårdsexpeditionen, tis-tors kl 10-12. 0380-412 25, knappval 2. Mer information finns också på kyrkogårdssidorna.

Vill du läsa mer finns det mycket bra att läsa på Svenska kyrkans sidor om begravning.