Lokalförsörjningsplan Aneby pastorat

Lokalförsörjningsplanen för Aneby pastorat antogs vid Kyrkofullmäktige 2021-05-04. Här kan du ta del av denna, samt barnkonsekvensanalysen.

Lokalförsörjningsplan Aneby pastorat

Barnkonsekvensanalys - Lokalförsörjningsplan Aneby pastorat