Aneby kristna råd

Svenska kyrkan, Allianskyrkan, Korskyrkan och Bredestad baptistförsamling samarbetar i Aneby Kristna råd, AKR.

I Aneby kristna råd arbetar vi bland annat med ekumeniska gudstjänster, sopplunch, gemenskapsjul, julkonsert, gudstjänster och samlingar på Antuna och Rosenborg, Internationellt cafè, konserter och föredrag. Vi delar också ut barnens bibel till barn i  åldern 5-6 år.