En flaggstång med en röd flagga med texten Svenska kyrkans unga och deras symbol.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

VI ÄR ANEBY SVENSKA KYRKANS UNGA LEVER (ASKUL)

ASKUL är en lokalavdelning i Svenska kyrkans unga, en fristående förening inom Svenska kyrkan för och med barn och unga. Vi är en stor del av ungdomsverksamheten i vår kyrka, där vi är delaktiga i KU (kyrkans ungdom), fredagsfrukosten och konfirmandverksamheten. Vi är ASKUL! Har du frågor eller vill veta mer ? Kontakta Fredrik Bäckhjem Hellberg 070-239 68 76