Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Diakoni

Vi arbetar mycket med att hjälpa och stötta ensamma och utsatta bland annat genom vårt arbete med hembesök, integration, akuthjälp. En stor del av arbetet utförs av frivilliga i diakonigruppen.

Uppvaktningar

När man fyller 80 år bjuds man in till kalas i Lommaryds församlingshem. Det är uppdelat så de som fyller under första halvåret bjuds in under våren och de som fyller under andra halvåret bjuds in under hösten. När man fyller 85 år, 90 år och alla år däröver uppvaktas man med en blomma i hemmet.

Sorgegrupp

För dig som mist en nära anhörig. En gång på våren och en gång på hösten bjuder vi in till sorgegrupper. Gruppen träffas några gånger, för att möta andra i samma situation. Det kan vara till hjälp att få dela sina tankar och erfarenheter med andra människor. Vi träffas för att samtala om sorgen och saknaden, men också om hur livet trots allt kan gå vidare. Här finns det plats för dig och din sorg. Har du frågor omkring detta? Ring gärna till; Diakon Lovisa Rydberg tel. 0380-47444  

Samarbete

Vi samarbetar med kommunens personal och Anebys andra kyrkor för att vara en resurs i hemvården. Både för vårdtagare och anhöriga.

När du eller någon du känner till har behov av att samtala eller ta emot nattvard: kontakta din församlingspräst/pastor. Denna person kan hjälpa dig vidare om du söker någon särskild person.
Självfallet är vi noga med den personliga integriteten och alla pastorer, präster och diakon har tystnadsplikt.

Mötesplatser

I samarbete med Aneby kommun, Aneby kristna råd och Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder vi två mötesplatser. Läs mer nedan. 

Varmt välkokmmen du också!