En samlingsbild av olika hållbarhets-relaterade företeelser.
Foto: Illustratör Susanne Engman

Aneby pastorats miljöarbete

Vi arbetar för att vår verksamhet ska vara så hållbar som möjligt och kan nu stolt säga att vi blivit godkända enligt fas 2 i Svenska kyrkans miljödiplomering.

Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling är ett ledningssystem och en arbetsmetod för pastoratets långsiktiga arbete med hållbarhetsfrågor.

Man anger man vilka mål man vill uppnå och vilka åtgärder som krävs för att nå målen. Metoden bygger på att man i arbetslaget gemensamt binder samman sina kunskaper och erfarenheter om miljöfrågor. 

Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling liknar de miljöcertifieringssystem som används i näringslivet, men utifrån en teologisk grund och motivation. Systemet innebär även en enklare dokumentation och större betoning på delaktighet.

Det unika med Svenska kyrkans miljödiplomering:

  • Bygger på en teologisk grund
  • Rymmer ekologiska, sociala, ekonomiska och andliga perspektiv
  • Pedagogisk struktur med reflektion och samtal som grund
  • Leder till en lärande organisation som kan utvecklas långsiktigt i sitt arbete för en hållbar utveckling!
     

Här nedan har vi listat vår vision, vår policy och våra mål inom respektive område.

Vision och policy för miljöarbetet

Vision

I Aneby pastorat ska omsorgen om och ansvaret för Guds skapelse genomsyra verksamheten.
Vi vill som kristna visa på glädjen och möjligheten med detta förtroende.

Miljöpolicy

Aneby pastorat vill:
* På alla sätt verka för en hållbar utveckling och rättvis resursfördelning
* Att miljöarbetet ska vara en oavbruten process som utgör ett föredöme
och följer de lagar som gäller.
* Inspirera enskilda människor att leva miljöansvarigt.

Aneby pastorat har miljödiplomerats enligt Svenska kyrkans miljödiplomering, fas 2.

Under gudstjänsten i Lommaryds kyrka första advent, 29 november 2020, fick Aneby pastorat ta emot blommor och diplom för att ha klarar kravet till Svenska kyrkans miljödiplomering, fas 2.

Frida Gårdmo, klimathandläggare på Linköpings stift fanns med på länk, tillsammans med Lisbeth Lindholm Vahtras. Frida har arbetat med och stöttat pastoratet i  miljöarbetet, medan Lisbeth tillsammans med Per-Inge Planefors har diplomerat pastoratet i fas 2 enligt ett stort antal kriterier och krav.

Fridas tack och tal till Aneby pastorat;

Idag är det första advent, vi firar början av nytt kyrkoår – en väntans tid.

Vi står just nu i gränslandet. Ett gränsland mellan det gamla året och det nya, mellan missmod och hopp, mellan pandemi och vaccin, mellan Black Friday och tända adventsljus.

Dagens episteltext stämmer ovanligt bra in i den tid vi lever i.

Natten går mot sitt slut och dagen är nära.

I fredags var det Black Friday, på måndag är det minnesdagen för utrotade och utrotningshotade arter. I detta nu hålls ceremonier på olika håll i världen för att uppmärksamma detta.

Jorden själv ligger i ett gränsland där vi riskerar att lämna det stabila tillstånd vi känner till det tillstånd som kallas ”hot house earth” med massutrotande av arter hotar, fler naturkatastrofer, pandemier och andra kriser.

Vi lever i gränslandet, men vi skymtar ljuset, hoppet, vägen…

Vi är en del av det – NI är en del av det!

För ni i Aneby har genom ert arbete verkligen levt i enlighet med epistelns uppmaning. Ni har tagit på er ljusets rustning och valt att leva värdigt och med ansvar.

Tack för att ni är en del av ljuset i mörkret som bidrar med riktning i gränslandets tid, till omställning, omtanke, omvändelse mot tryggare vägar i fred med jorden.

Nedan kan du ta del av dokumentationen från Miljödiplomeringen av
Aneby pastorat, fas 2.