Martin Modéus födelsedagsfond

Som kyrkoarbetare möter vi ibland barn och unga som är i behov av extra uppmuntran. Tidigare biskopen Martin Modéus födelsedagsfond kom till för just detta syfte.

Den 1 mars 2012 fyllde tidigare linköpingsbiskopen Martin Modéus 50 år. Istället för personliga gåvor önskade biskopen att en gåva sattes in på stiftets plusgiro. Dessa gåvor blev startskottet för en fond för barn och unga i Linköpings stift som behöver något extra. Via fonden ska en församling kunna ge ett ekonomiskt bidrag till något som inte kan erhållas på annat sätt, exempelvis genom ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.

Fondens bestämmelser

  • Målgruppen är barn och unga under 18 år boende i Linköpings stift.
  • Medlen ska erbjudas barn och unga i behov av något extra.
  • Medlen betalas inte ut till verksamhet arrangerad av församlingen, såsom läger eller resor.
  • Max 1 500 kronor beviljas per barn.
  • Församlingen ansöker via blankett till stiftskansliet.
  • Beviljade medel betalas ut till församlingens konto.

Ansökan

På Linköpings stifts intranät Kornet hittar du som arbetar i församling detaljerad information och ansökningshandlingar.

Fonden förvaltas av Linköpings stift och handläggs av stiftsdiakon lena.sjoberg1@svenskakyrkan.se.