Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Linköpings stift Besöksadress: Ågatan 65, 58222 LINKÖPING Postadress: Box 1367, 58113 LINKÖPING Telefon:+46(13)242600 E-post till Linköpings stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Ekonomiska ersättningar och bidrag - kyrkobyggnader

Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) är statens ersättning till Svenska kyrkan för vården av det kyrkliga kulturarvet. Ersättningen går till åtgärder på kyrkor, klockstaplar, begravningsplatser och kyrkliga inventarier samt i vissa fall kyrktomter.

 

Prioritering och storlek på ersättningen bedöms från fall till fall, i första hand utifrån åtgärdens art och kulturhistoriskt värde. Exempel på åtgärder som normalt beviljas ersättning är:

  • upprättande av vård- och underhållsplan eller annan utredning

  • säkerhetshöjande åtgärder, ex. installation av larm, åskledare eller säkerhetsskåp, utbyte av brandfarliga elinstallationer

  • klimatförbättrande åtgärder

  • konservering och stöldsäkring av måleri, inventarier eller gravvårdar

  • takreparationer

  • takavvattning och dränering

  • restaurering av äldre fönster

  • orgelrestaureringar

  • tjärning av spåntak beviljas i regel hög ersättning, men övrigt löpande underhålls ges normalt ingen ersättning.

  • större restaureringsarbeten beviljas vanligen endast en mindre del av totalkostnaden i ersättning.

Fördelningen av ersättningen görs av stiftsstyrelsen efter förslag från stiftets regionala samrådsgrupp. Samrådsgruppens ordförande är domprost Peter Lundborg och sekreterare är stiftsantikvarien. Ledamöterna består av representanter för länsstyrelserna och länsmuseerna i stiftets tre län, samt representanter från stiftsfullmäktige.

Som villkor för att ersättning ska beviljas gäller att det måste finnas en godkänd vård- och underhållsplan för kyrkan eller begravningsplatsen. Denna plan ska också vara registrerad i Svenska kyrkans Kyrkobyggnadsregister, som ingår i Kollekt- och betalsystemet (KOB). Den sökande ekonomiska enheten måste själv göra registreringen. En lathund för hur registrering går till finns som pdf-fil nedan.

Kontaktperson

Stiftsantikvarie Gunnar Nordanskog
gunnar.nordanskog@svenskakyrkan.se

013-24 26 79