Foto: Gunnar Nordanskog

Fastigheter och kulturarv

Svenska kyrkan ansvarar för landets största sammanhållna kulturarv. Kyrkobyggnaderna är fulla av historia och föremål av olika slag rymmer många berättelser.

I Linköpings stift finns 225 kyrkor och 19 kapell byggda före år 1940. Dessutom 38 yngre kyrkor och kapell, varav 5 åtnjuter särskilt skydd med tillståndsprövning enligt Kulturmiljölagen. Till detta kommer alla våra begravningsplatser och kyrkliga inventarier. Stiftet bistår församlingarna i deras arbete med att förvalta denna kulturskatt!

För varje kyrka och begravningsplats i stiftet finns en kulturhistorisk karaktärisering, utförda av länsmuseerna på stiftets uppdrag. De enskilda rapporterna är publicerade av Linköpings universitet (klicka på länken).

 

Kulturhistoriska värden riskerar förfalla

Den kyrkoantikvariska ersättningen, KAE har inte höjts sedan 2009. Samtidigt som större och mer omfattande renoveringar måste göras. Stiftsingenjör Emelie Malmborg berättar om den underhållsskuld som håller på att byggas upp.

"Ta ansvar för kulturarvet"

"Höj den kyrkoantikvariska ersättningen och inflationsskydda den. Det skriver biskop Marika Markovits och stiftsantikvarierna Niclas Fredriksson och Eva Nyström Tagesson i en debattartikel.

Vårt kulturarv i sten kräver omsorg

Kyrkan har ett rikt kulturarv att bevara med alla gamla gravvårdar. Sur nederbörd och förändring av klimatet gör att de är extra hårt utsatta för nedbrytning. Hur vårdar vi dem bäst?

Handskriven skolsångbok från 1600-talet

Ny rapport om kyrkans bokskatter

I Linköpings stift har kyrkornas boksamlingar inventerats . I början av 2023 avslutades projektet med rapporten "Upp ur glömskan".