Linköpings stift

Prata med oss

Kontakt

Linköpings stift Besöksadress: Ågatan 65, 58222 LINKÖPING Postadress: Box 1367, 58113 LINKÖPING Telefon: +46(13)242600 E-post till Linköpings stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kulturarv

Svenska kyrkan ansvarar för landets största sammanhållna kulturarv. Kyrkobyggnaderna är fulla av historia och föremål av olika slag rymmer många berättelser.

I Linköpings stift finns 225 kyrkor och 19 kapell byggda före år 1940. Dessutom 38 yngre kyrkor och kapell, varav 5 åtnjuter särskilt skydd med tillståndsprövning enligt Kulturminneslagen. Till detta kommer alla våra begravningsplatser och kyrkliga inventarier. Stiftet bistår församlingarna i deras arbete med att förvalta denna kulturskatt!

För varje kyrka och begravningsplats i stiftet finns en kulturhistorisk karaktärisering, utförda av länsmuseerna på stiftets uppdrag. De enskilda rapporterna är publicerade av Linköpings universitet (klicka på länken).

En sammanfattande rapport finns att hämta här nedanför (filen Slutrapport 2010).

För information kring fastigheter och kulturarv på nationell nivå, klicka på följande länk: http://internwww.svenskakyrkan.se/fastighetkulturarv 

Kontakt

linkoping.stiftsantikvarien@svenskakyrkan.se

Niclas Fredriksson

Niclas Fredriksson

Linköpings stift

antikvarie

Gunnar Nordanskog

Gunnar Nordanskog

Linköpings stift

Stiftantikvarie, kyrkoantikvariska frågor