Foto: Magnus Aronson /Ikon

Internationellt

Svenska kyrkan tillhör världens största globala nätverk - den världsvida kristna kyrkan. I det nätverk möts människor från olika kulturer världen på en gemensam grund, tron på Jesus Kristus

Mission handlar om att vara en gränsöverskridande kyrka, en kyrka som spränger gränser och som är i rörelse. En kyrka i mission är en kyrka som vågar, en kyrka i solidaritet, en kyrka som inte lever inkrökt i sig själv utan som finns till för världens skull.

Mission är en av hörnstenarna i Svenska kyrkans uppdrag. Det handlar om att vi inte är oss själva nog eller slår oss till ro där vi står. Vi är alla delar i Guds pågående mission. I vår vardag, i det nära mötet vill vi tillsammans utvecklas i tro och lära om livet. 

Varje kultur, varje tradition, varje människa, varje generation, varje nation, varje religion, varje församling har sina gränser, som trons kyrka överskrider. Om denna gränsöverskridande kyrka handlar mission. 

Svenska kyrkans internationella engagemang tar sig många olika uttryck och vi kan vara delaktiga på en mängd olika sätt, som församlingar och som enskilda. 

Act Svenska kyrkan är vår bistånds- och utvecklingsverksamhet. Genom ett nätverk av lokala aktörer över hela världen kan vi snabbt agera vid katastrofer, men också arbeta långsiktigt för mänskliga rättigheter, fred, upprättelse och hälsa.

Svenska kyrkan i utlandet, SKUT, är en trygg hamn för svenskar som bor, arbetar, studerar och reser i andra länder. 

Vänstiften och vänförsamlingarna ger oss möjlighet att utbyta erfarenheter och lära av varandra. 

Engagera dig!

Det finns många sätt att engagera sig om man är intresserad av internationella frågor. Stort som litet, gammal som ung. Här är några av dem!

En grupp ungdomar med vänskapsarmband står i en klunga med händerna i mot mitten.

Utbytesprogrammet

Välkommen att söka till Act Svenska kyrkans utbytesprogram för unga vuxna 18–30 år. Du får dela vardagslivet, och engagera dig i kyrkan och samhället under tre månader i Costa Rica, Filippinerna eller Tanzania.

Två män står och tittar på får.

Bli följeslagare i Israel och Palestina

Vill du sprida medmänsklighet under konflikt och ockupation? Är du bra på att informera och inspirera? Vill du verka för rättvisa och fred? Då kan följeslagarprogrammet i Palestina och Israel vara något för dig.

Gruppbild med sex engagerade människor. Både unga och äldre.

Bli en changemaker du också

Att vara en changemaker är att bidra till förändring. Det kan du göra på många olika sätt utifrån dina förutsättningar och din insats är oändligt värdefull.