Internationellt

Svenska kyrkan tillhör världens största globala nätverk - den världsvida kristna kyrkan. I det nätverk möts människor från olika kulturer världen på en gemensam grund, tron på Jesus Kristus.

Mission handlar om att vara en gränsöverskridande kyrka, en kyrka som spränger gränser och som är i rörelse. En kyrka i mission är en kyrka som vågar, en kyrka i solidaritet, en kyrka som inte lever inkrökt i sig själv utan som finns till för världens skull.

Mission är en av hörnstenarna i Svenska kyrkans uppdrag. Det handlar om att vi inte är oss själva nog eller slår oss till ro där vi står. Vi är alla delar i Guds pågående mission. I vår vardag, i det nära mötet vill vi tillsammans utvecklas i tro och lära om livet. 

Varje kultur, varje tradition, varje människa, varje generation, varje nation, varje religion, varje församling har sina gränser, som trons kyrka överskrider. Om denna gränsöverskridande kyrka handlar mission. 

Svenska kyrkans internationella engagemang tar sig många olika uttryck och vi kan vara delaktiga på en mängd olika sätt, som församlingar och som enskilda. 

Act Svenska kyrkan är vår bistånds- och utvecklingsverksamhet. Genom ett nätverk av lokala aktörer över hela världen kan vi snabbt agera vid katastrofer, men också arbeta långsiktigt för mänskliga rättigheter, fred, upprättelse och hälsa.

Vänstiften och vänförsamlingarna ger oss möjlighet att utbyta erfarenheter och lära av varandra. 

Svenska kyrkan i utlandet, SKUT, är en trygg hamn för svenskar som bor, arbetar, studerar och reser i andra länder. 

SKUT-rådet i Linköpings stift

Vill du komma i kontakt med SKUT-rådet i Linköpings stift är du varmt välkommen att kontakta:
ordförande Håkan Appel, hakan.appel@svenskakyrkan.se
011-24 12 31, 0767-62 71 36

Volontärerna viktiga för utlandskyrkan 

Hösten 2022 skickades den första SKUT-Senioren utomlands.

Engagera dig!

Det finns många sätt att engagera sig om man är intresserad av internationella frågor. Stort som litet, gammal som ung. Här är några av dem!

En grupp ungdomar med vänskapsarmband står i en klunga med händerna i mot mitten.

Utbytesprogram: Ung i den världsvida kyrkan

Utbytesprogrammet är för dig mellan 18 och 30 år. Dela vardagslivet, och engagera dig i kyrkan och samhället under tre månader i Filippinerna eller Tanzania.

Två män står och tittar på får.

Följeslagarprogrammet i Israel och Palestina

Följeslagare från hela världen reser till Palestina och Israel för att genom sin skyddande närvaro bidra till att vidga handlingsutrymmet och ge hopp och stöd åt människor att verka för fred och försoning.

En grupp glada personer går tätt ihop och pratar med personen bredvid.

Ageravolontär

Är du ung vuxen och vill engagera dig för internationella rättvisefrågor? Vill du vara med och påverka orättvisa strukturer? Då ska du bli Ageravolontär!