Inventering av kyrkornas böcker

Linköpings stift har fått en stor resurs då den prisbelönte historikern Martin Kjellgren under 2018-19 arbetar med att kartlägga böcker i stiftets kyrkor.

Bakgrunden är att många församlingar står frågande inför hur man ska hantera de böcker som av tradition förvaras i kyrkobyggnaderna. Få vet vilka böcker som har något värde, ekonomiskt och/eller kulturhistoriskt. Kunskap saknas också om vilka böcker som ska sparas och hur de ska de förvaras.

Utöver böcker finns troligen också fortfarande arkivmaterial som ska överföras från kyrkorna till olika arkiv. Under 2008 genomförde Östergötlands arkivförbund en inventering av arkivmaterial i 113 av kyrkorna i Östergötlands län. Vid denna inventering påträffades i 28 procent av kyrkorna arkivmaterial som borde överföras till lokalhistoriska arkiv, kommunala arkiv eller landsarkivet. Denna andel av kyrkor med arkivmaterial är sannolikt ungefär densamma i kyrkorna i Jönköpings och Kalmar län samt i återstoden av kyrkorna i Östergötlands län.

Därför kommer nu Martin att under 2018-19 gå igenom och inventera böcker runtom i stiftet. Det kommer att vara möjligt att följa den fascinerande upptäcktsfärden genom kyrkorna i Martins blogg, där man även kan läsa mer om honom själv.