Biskop Marikas vapen och valspråk

Varje biskop antar ett eget ämbetsvapen. Biskopsvapen används i hela världen och seden med ämbetsvapen är lång inom Svenska kyrkan.

Varför ett vapen?

Ett vapen används som ett igenkänningstecken och för att skapa samhörighet, exempelvis inom en familj. Vem som helst kan skaffa ett vapen, så länge man inte tar någon annans vapen. Ett vapen berättar något om en människa. Symbolerna markerar ofta olika sammanhang man tillhör. Det kan handla om personliga intressen eller geografiska platser som varit betydelsefulla i personens liv.  

Valspråket

Marika Markovits biskopsvapen är ritat av statsheraldikern Davor Zovko och statsheraldikern emeritus Henrik Klackenberg har deltagit i vapnets komposition..

Marika Markovits valspråk är ”Fatta mod, ge världen liv”. Det är inspirerat av bibelorden Ps 27:14 och Joh. 6:33. Människor har i alla tider satt sitt hopp till Gud och därigenom fattat mod inför stora utmaningar. Lejonet i hennes biskopsvapen symboliserar mod. Sädesstråna symboliserar liv.

Jesus talar om brödet som kommer ner från himlen och ger världen liv. I nattvardens mysterium får vi, genom bröd och vin, del i Jesu död och uppståndelse till evigt liv. I nattvarden påminns vi om att när vi delar bröd så räcker det till alla. Kyrkan finns för att världen ska leva.

Biskopsvapnet

I Marika Markovits biskopsvapen finns två motiv. Det ena är Linköpings stiftsvapen, två korslagda nycklar i silverfärg över en kräkla i guldfärg. Nycklarna är aposteln Petrus tecken och markerar samhörighet med domkyrkans skyddshelgon.

Det andra motivet är hennes personliga vapen. Heraldiken (läran och regelverket om vapen) säger att om det finns ett släktvapen så ska det användas. Marika Markovits personliga vapen är en tolkning av det vapen som hennes förfader fick som gåva 1741 av den habsburgska drottningen Maria Teresia av Ungern.

Färgerna rött och blått i bakgrunden symboliserar den heliga Anden och Maria, Jesu mor. Mitran ovanför skölden samt kräklan bakom skölden är heraldiska attribut för en biskop inom Svenska kyrkan. Kräklan anspelar på en av Linköping stifts biskopskräklor och är här försedd med pärlor från Frälsarkransen.  De röda stenarna i mitran har inspirerats av den heliga Birgittas ordensdräkt. Dessa symboler visar på kvinnors andlighet och ledarskap i kyrkan.