Omtyckta folkbildare

I många kyrkor ligger broschyrer om kyrkobyggnaden framme. De så kallade kyrkobeskrivningarna är populära bland besökare som är intresserade av kyrkans historia, föremål och utsmyckningar och som vill ha med sig ett minne från kyrkan.

Kyrkobeskrivningen, en ofta uppskattad broschyr.

Kyrkobeskrivningarna ges ut av Linköpings stifts kyrkobeskrivningskommitté. Sedan 1957 har runt tvåhundra beskrivningar getts ut. Skribenterna är historiker, antikvarier, arkeologer, osv som varit eller är verksamma inom det kyrkoantikvariska fältet. Skrifterna har på så vis en viss vetenskaplig standard. 

Saknar du kyrkobeskrivning i någon kyrka? Ta gärna kontakt med församlingsrådet - eller oss!

Präst Annika Johansson, ordförande i Kyrkobeskrivningskommittén
annika.johansson@svenskakyrkan.se 
070-26 45 545

Stiftsantikvarie Eva Nyström Tagesson, sekreterare i Kyrkobeskrivningskommittén
eva. nystromtagesson@svenskakyrkan.se 
013-24 26 77

Kyrkobeskrivningskommittén framför Veta kyrka utanför Mantorp: Gunnar Nordanskog, Annika Johansson, Anita Löfgren Ek, Eva Nyström Tagesson och Jan Eriksson. Saknas gör: Mattias Sörensen och Robin Gullbrandsson.