Länkar till närliggande organisationer

Här samlar vi länkar till organisationer som står stiftsorganisationen nära

Akademi för kyrka och kultur i Linköpings stift

Akademi för kyrka och kultur i Linköpings stift vill verka för ett gränsöverskridande tankeutbyte genom föreläsningar och samtal i mötet mellan kyrka, kultur, samhälle och vetenskap. Akademin bildades 1987.

EFS

EFS är en rörelse i Svenska kyrkan och har till uppgift att medverka i dess missionsuppdrag. På distrikts- och lokalnivå utförs missionsarbete genom bland annat gudstjänstliv, barn- och ungdomsverksamhet, musik, och diakoni.

Gransnäs ungdomsgård

Gransnäs är en uppskattad plats för konfirmationsläger och andra ungdomssamlingar och ligger mycket naturskönt vid småländska Assjön i Aneby kommun. Sommartid anordnar Gransnäs två konfirmationsläger med ungdomar från stora delar av vårt land.

Linköpings kloster

Linköpings kloster är ett kloster inom Svenska kyrkan. Ett kloster mitt i staden, med anknytning till katedralens böne- och gudstjänstliv. Therése Olsson angav sina löften den 6 juni 2014.

OLIVA

Den ideella föreningen OLIVA (Organeum i Linköping och Vadstena).

Stiftshistoriska sällskapet i Linköpings stift

Stiftshistoriska sällskapet i Linköpings stifts syfte är att väcka och främja intresset för kyrkohistoriska studier rörande Linköpings stift. Sällskapet ordnar bland annat medlemsmöten med föredrag, gör studiebesök och utflykter till kyrkohistoriskt intressanta platser i Linköpings stift.

Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Vadstena folkhögskola

En stenkast från klosterkyrkan, precis vid Vätterns strand, finns kyrkans grundkurs och linjer inom bland annat hantverk. Vadstena folkhögskola har en kristen humanistisk profil med en öppenhet för alla, oavsett tro eller livsåskådning.