Länkar till närliggande organisationer

Här samlar vi länkar till organisationer som står stiftsorganisationen nära.

Akademi för kyrka och kultur i Linköpings stift

Akademi för kyrka och kultur i Linköpings stift vill verka för ett gränsöverskridande tankeutbyte genom föreläsningar och samtal i mötet mellan kyrka, kultur, samhälle och vetenskap. Akademin bildades 1987.

EFS

EFS är en rörelse i Svenska kyrkan och har till uppgift att medverka i dess missionsuppdrag. På distrikts- och lokalnivå utförs missionsarbete genom bland annat gudstjänstliv, barn- och ungdomsverksamhet, musik, och diakoni.

Gustaf Wingren-sällskapet

Gustaf Wingren, med rötter i Östergötland och prästvigd för Linköpings stift, är en av Sveriges främsta teologer. Gustaf Wingren-sällskapet bildades 1995 och arbetar för spridande av Gustaf Wingrens teologi.

Linköpings kloster

Linköpings kloster är ett kloster inom Svenska kyrkan. Ett kloster mitt i staden, med anknytning till katedralens böne- och gudstjänstliv. Therése Olsson angav sina löften den 6 juni 2014.

Stiftshistoriska sällskapet i Linköpings stift

Stiftshistoriska sällskapet i Linköpings stifts syfte är att väcka och främja intresset för kyrkohistoriska studier rörande Linköpings stift. Sällskapet ordnar bland annat medlemsmöten med föredrag, gör studiebesök och utflykter till kyrkohistoriskt intressanta platser i Linköpings stift.

Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.