Gustaf Wingren-sällskapets styrelse

Biskopen i Linköpings stift är ordförande i styrelsen ex officio.

Ordförande

Martin Modéus
Ågatan 63, 582 22 Linköping,
tel 013-242601 (arb.)

Sekreterare och primär kontaktperson

Jonny Karlsson
Brokinds gård, 59041 Rimforsa,
tel 013-205065 (arb), 013-41030 (hem)

Övriga styrelseledamöter

Edgar Almén

Bengt Kristensson Uggla

Mikael Billemar

Carina Sundberg

Madeleine Nordell

Karin Larsdotter

Päivi Pykäläinen

Johanna Gustafsson Lundberg

Mats Aldén