Gustaf Wingren-sällskapets styrelse

Biskopen i Linköpings stift är ordförande i styrelsen ex officio.

Ordförande

Martin Modéus
Ågatan 63, 582 22 Linköping,
tel 013-242601 (arb.)

Sekreterare och primär kontaktperson

Jonny Karlsson
Brokinds gård, 59041 Rimforsa,
tel 0703-797873

Övriga styrelseledamöter

Edgar Almén

Bengt Kristensson Uggla

Carina Sundberg

Madeleine Nordell

Karin Larsdotter

Johanna Gustafsson Lundberg

Mats Aldén

Ewa Lindqvist Hotz

Katja Ekman