Gustaf Wingren-sällskapets styrelse

Biskopen i Linköpings stift är ordförande i styrelsen ex officio.

Ordförande

Marika Markovits

Sekreterare och primär kontaktperson

Madeleine Nordell
Linköpings domkyrkoförsamling
013-30 37 03, 070-306 53 05

Övriga styrelseledamöter

Mats Aldén
Edgar Almén
Katja Ekman
Ewa Lindqvist Hotz
Jonny Karlsson
Karin Larsdotter
Johanna Gustafsson Lundberg
Bengt Kristensson Uggla

Adjungerade:

Johannes Zeiler
Örjan Wenehult