Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Linköpings stift Besöksadress: Ågatan 65, 58222 LINKÖPING Postadress: Box 1367, 58113 LINKÖPING Telefon:+46(13)242600 E-post till Linköpings stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gustaf Wingren-sällskapet

Sedan 1995 arbetar sällskapet för spridande av Gustaf Wingrens teologi.

Om sällskapet

Genom uppväxten i Valdemarsvik är det i Linköpings stift Gustaf Wingren har sina rötter, och det var också för Linköpings stift som Wingren i december 1939 prästvigdes av biskop Tor Andræ.
Gustaf Wingren var professor i systematisk teologi i Lund 1951-1977. Han var världskänd teolog och välkänd debattör. Hans bibliografi omfattar totalt 752 nummer.


Gustaf Wingren-sällskapet bildades hösten 1995 under överinseende av Linköpings domkapitel.
Sällskapets syfte är för det första att i en framtid förvalta de till sällskapet testamenterade upphovsrätterna till Wingrens texter och att verka för utgivning av Wingrens skrifter.
Ett andra syfte är att sprida kunskap om Wingrens teologi samt stimulera till debatt kring frågor med anknytning till Wingrens teologi genom att anordna seminarier och symposier.