Gustaf Wingren-sällskapet

Gustaf Wingren, med rötter i Östergötland och prästvigd för Linköpings stift, är en av Sveriges främsta teologer. Gustaf Wingren-sällskapet bildades 1995 och arbetar för spridande av Gustaf Wingrens teologi.

Om sällskapet

Genom uppväxten i Valdemarsvik är det i Linköpings stift Gustaf Wingren har sina rötter, och det var också för Linköpings stift som Wingren i december 1939 prästvigdes av biskop Tor Andræ.

Gustaf Wingren var professor i systematisk teologi i Lund 1951-1977. Han var världskänd teolog och välkänd debattör. Hans bibliografi omfattar totalt 752 nummer.

Gustaf Wingren-sällskapet bildades hösten 1995 under överinseende av Linköpings domkapitel. Sällskapets syfte är för det första att i en framtid förvalta de till sällskapet testamenterade upphovsrätterna till Wingrens texter och att verka för utgivning av Wingrens skrifter.

Ett andra syfte är att sprida kunskap om Wingrens teologi samt stimulera till debatt kring frågor med anknytning till Wingrens teologi genom att anordna seminarier och symposier.

 

Wingren på bokrean

I år kommer boken Gustaf Wingren som bibelteolog (Artos förlag) på bokrean. Den innehåller texter om ämnen som problemet och poängen med att Bibeln har ett gammalt och ett nytt testamente, Kristi uppståndelse som evangeliets seger över livets krav, innebörden i den kristna friheten, evangeliet och staten, diakonins teori och praktik, Guds Ande i naturen och människolivet. Boken har en inledning av biskop em. Erik Aurelius som redogör för Gustaf Wingrens bibelteologi. 

Gustaf Wingren-sällskapets styrelse

Biskopen i Linköpings stift är ordförande i styrelsen ex officio.

Sällskapets verksamhet

Här finner Du material av olika slag från Gustaf Wingren-sällskapets verksamhet.

Texter av Gustaf Wingren

Här finns cirka 100 artiklar och småskrifter av Gustaf Wingren tillgängliga i PDF-format. Här finns också en bibliografi (Bibliography) över Wingrens texter.