Gustaf Wingren-sällskapet

Gustaf Wingren, med rötter i Östergötland och prästvigd för Linköpings stift, är en av Sveriges främsta teologer. Gustaf Wingren-sällskapet bildades 1995 och arbetar för spridande av Gustaf Wingrens teologi.

Om sällskapet

Genom uppväxten i Valdemarsvik är det i Linköpings stift Gustaf Wingren har sina rötter, och det var också för Linköpings stift som Wingren i december 1939 prästvigdes av biskop Tor Andræ.

Gustaf Wingren var professor i systematisk teologi i Lund 1951-1977. Han var världskänd teolog och välkänd debattör. Hans bibliografi omfattar totalt 752 nummer.

Gustaf Wingren-sällskapet bildades hösten 1995 under överinseende av Linköpings domkapitel. Sällskapets syfte är för det första att i en framtid förvalta de till sällskapet testamenterade upphovsrätterna till Wingrens texter och att verka för utgivning av Wingrens skrifter.

Ett andra syfte är att sprida kunskap om Wingrens teologi samt stimulera till debatt kring frågor med anknytning till Wingrens teologi genom att anordna seminarier och symposier.

 

Nyutgåva av Katedralens hemlighet

I april 2024 kom en nyutgåva av Bengt Kristensson Ugglas bok Katedralens hemlighet: Sekularisering och religiös övertygelse

Ur Bokförlaget Korpens beskrivning:

Vad är sekularisering? Vad innebär det att samhället och människor sekulariseras? Vad innebär det att vara sekulariserad och samtidigt bära på en religiös övertygelse? Och vad är det för en hemlighet som katedralen bär på, men som vi tycks ha glömt bort?

I Katedralens hemlighet följer Bengt Kristensson Uggla sprickbildningarna i den sekulariseringsberättelse som givit mening och riktning åt det moderna samhället. På jakt efter katedralens hemlighet utvecklar han en omvärldsanalys som gör bruk av såväl filosofi och teologi som populärkultur och vardagserfarenheter.

Denna nyutgåva av Katedralens hemlighet är försedd med nyskriven prolog och epilog som sätter in boken i dagens brännande diskussioner.

Läs om boken och hur du beställer den

Ladda ner bokens omslag

 

Gustaf Wingren-sällskapets styrelse

Biskopen i Linköpings stift är ordförande i styrelsen ex officio.

Sällskapets verksamhet

Här finner Du material av olika slag från Gustaf Wingren-sällskapets verksamhet.

Texter av Gustaf Wingren

Här finns cirka 100 artiklar och småskrifter av Gustaf Wingren tillgängliga i PDF-format. Här finns också en bibliografi (Bibliography) över Wingrens texter.