Från lärandefestivalen i Karlstad 2020.
Foto: Magnus Aronsson

Utbildning för arbete i Svenska kyrkan

Vi behöver medarbetare med olika utbildning och bakgrund; människor som är intresserade av människor, av tro och av livet; människor som vill bygga framtidens kyrka!

Inom Svenska kyrkan ryms många olika yrken och kompetenser, såsom präster, diakoner, vaktmästare, kyrkomusiker, administratörer, ekonomer, kommunikatörer, församlingspedagoger, med flera. Svenska kyrkan har ett särskilt utbildningsansvar för yrkesgrupperna diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker och präst. Läs om dessa yrken och välkommen att kontakta de rekryteringsansvariga som du hittar nedan.

Diakon

En diakon skall uppsöka, hjälpa och stödja dem som är i kroppslig och själslig nöd, ge kristen fostran och undervisning i tron, i församling och samhälle vara ett barmhärtighetens tecken och i allt tjäna Kristus i sin nästa.

Församlingspedagog

En församlingspedagog arbetar i första hand med pedagogiska uppgifter i en församling. Det handlar om undervisning och lärande miljöer i Svenska kyrkan. Många församlingspedagoger har barn, unga och familj som huvudsakliga arbetsområde men det finns även de som arbetar med fokus på vuxna.

Kyrkomusiker

Arbetet som kyrkomusiker är omväxlande och ger dig möjlighet att vara praktiserande musiker samtidigt som du får inspirera andra att växa i sitt musicerande.

Präst

Vill du följa människor från livets början till dess slut? Fira gudstjänst, döpa, konfirmera, viga och begrava?

  Rekryteringsteamet

 • Emma Audas

  Emma Audas

  Linköpings stift

  Enheten för församlingslivets utveckling, Stiftsadjunkt för prästrekrytering, Gudstjänst, Teologi

 • Helen Kémi

  Helen Kémi

  Linköpings stift

  Stiftspedagog, Rekryteringsansvarig församlingspedagoger, Lärande och undervisning, Enheten för församlingslivets utveckling