Foto: Unsplash

Kurser och mötesplatser

Stiftsorganisationen arrangerar kurser, fortbildningar, nätverksträffar, läger, vandringar och andra mötesplatser för anställda, förtroendevalda och ideella. Här hittar du dem i datumordning.

Augusti

September

Oktober

Längre utbildningsprogram

En manlig präst med vit kåpa och ljusblå stola står utomhus och gestikulerar med armarna.

Kvalificerad fortbildning i predikan 2024–2026

En långsiktig pastoralteologisk fortbildning för präster i predikan.

En person med en penna i handen sitter med ett texthäfte och en dator framför sig.

Behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning

Välkommen att söka till den behörighetsgivande kyrkoherdeutbildningen för Linköping, Växjö, Lund och Göteborgs stift.

En kvinna som sitter i en soffa och talar i telefon. Hon har en bärbar dator framför sig.

Arbetsledare i Svenska kyrkan

Välkommen att delta i grundläggande chefs- och ledarskapsutbildningen Arbetsledare i Svenska kyrkan.

Tre personer som sitter vid vattnet och samtalar.

Forum för lärande och teologi

Forum för lärande och teologi är namnet på stiftets didaktiska centrum i samverkan med Vadstena folkhögskola.

Någon håller upp ett litet träkors.

Ledare på väg

Linköpings stifts ledarutbildning för unga ledare

Allmän information

Kursadministration och avbokningsregler

Här finner du information om anmälan och avbokning, samt hur vi hanterar personuppgifter.