Stöd till församlingar

Stiftets församlingar lever ett rikt och mångfacetterat liv. För att stödja detta liv arbetar stiftsorganisationen med många olika frågor; främjandearbetet rymmer allt från arkivfrågor till överläggningsdagar.

Puffarna nedan leder till Linköpings stifts intranät där du som anställd, ideell eller förtroendevald kan hitta information du har nytta av i ditt arbete. På dessa sidor kan också du som är intresserad av stiftsorganisationens arbete inom olika områden hitta information.