Lappar med texten Ge din kollekt via Swish ligger i kyrkbänkarna.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Kollekt

Delandet hör till det kristna livets innersta kärna och därför är upptagandet av kollekt en viktig del i kyrkans gudstjänstfirande och någonting mer än att bara samla in pengar. Delandet, gemenskapen och den utgivande kärleken i gudstjänsten blir påtaglig och verklig i kollekten. Kollekttillfällena delas mellan riksnivå, stift och församling.

Rikskollekt

Rikskollekter tas upp i landets alla församlingar till samma ändamål och samma dag. Det är kyrkostyrelsen som beslutar om när rikskollekter ska tas upp och för vilka ändamål.

Stiftskollekt

Stiftskollekt tas i stiftets alla församlingar till samma ändamål och samma dag. Det är domkapitlet i respektive stift som beslutar om när stiftskollekter ska tas upp och för vilka ändamål. 

Församlingskollekt

De helg- och söndagar då varken riks- eller stiftskollekt tas ut beslutar respektive församling till vilka ändamål församlingskollekt tas upp.

Kollekter 2024

Här hittar du rikskollekter.

Här hittar du kollektlistan för riks- och stiftskollekter (Wordformat och PDF).

Stiftskollekter 2024

Januari
7 januari: 1 söndagen efter trettondedagen - Asylrättscentrum

Mars
10 mars: Midfastosöndagen - Linköpings stifts kollektfond för diakonala ändamål

Maj
19 maj: Pingstdagen - Gransnäs ungdomsgård

Juni
9 juni: 2 söndagen efter trefaldighet - Svenska soldathemsförbundet

Augusti
18 augusti: 12 söndagen efter trefaldighet - Invididuell människohjälp

September
8 september: 15 söndagen efter trefaldighet - Svenska kyrkans unga

Oktober
27 oktober: 22 söndagen efter trefaldighet - Svenska kyrkan i utlandet, SKUT

December
24 december: Julnatten - Kristina fredsrörelsen