Lappar med texten Ge din kollekt via Swish ligger i kyrkbänkarna.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Kollekt

Delandet hör till det kristna livets innersta kärna och därför är upptagandet av kollekt en viktig del i kyrkans gudstjänstfirande och någonting mer än att bara samla in pengar. Delandet, gemenskapen och den utgivande kärleken i gudstjänsten blir påtaglig och verklig i kollekten. Kollekttillfällena delas mellan riksnivå, stift och församling.

Rikskollekt

Rikskollekter tas upp i landets alla församlingar till samma ändamål och samma dag. Det är kyrkostyrelsen som beslutar om när rikskollekter ska tas upp och för vilka ändamål.

Stiftskollekt

Stiftskollekt tas i stiftets alla församlingar till samma ändamål och samma dag. Det är domkapitlet i respektive stift som beslutar om när stiftskollekter ska tas upp och för vilka ändamål. 

Församlingskollekt

De helg- och söndagar då varken riks- eller stiftskollekt tas ut beslutar respektive församling till vilka ändamål församlingskollekt tas upp.

Kollekter 2023

Här hittar du rikskollekter.

Här hittar du kollektlistan för riks- och stiftskollekter (Wordformat och PDF).

Stiftskollekter 2023

Februari
5 februari: Kyndelsmässodagen - Svenska kyrkans unga i Linköpings stift
26 februari: 1 söndagen i fastan - Individuell människohjälp

April
9 april: Påskdagen - Rådet för Svenska kyrkan i utlandet

Juni
11 juni: 1 söndagen efter trefaldighet - Stiftelsen Gransnäs ungdomsgård

September
24 september: 16 söndagen efter trefaldighet - Kristna fredsrörelsen

Oktober
29 oktober: 21 söndagen efter trefaldighet - Linköpings stifts kollektfond för diakonala ändamål