Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Linköpings stift Besöksadress: Ågatan 65, 58222 LINKÖPING Postadress: Box 1367, 58113 LINKÖPING Telefon:+46(13)242600 E-post till Linköpings stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Martin Lönnebos kulturstiftelse

Biskop Martin Lönnebos kulturstiftelse är bildad för att hedra biskop emeritus Martin Lönnebos person och gärning. Varje år delar stiftelsen ut ett stipendium - 2018 års stipendium går till konstnären Anneli Lindberg.

Varje år sedan 1996 delar Biskop Martin Lönnebos kulturstiftelse ut ett stipendium till en person inom stiftet med kyrklig anknytning som har gjort en kulturinsats under det föregående året.

Utdelning på våren varje år

Utdelande och beslutande organ rörande stipendiet är stiftsstyrelsen i Linköpings stift. Varje år på våren utses en stipendiat och vid stiftsfullmäktiges sammanträde i april/maj delas priset ut.

Historik

2018 (utdelat 2019) - Anneli Lindberg. Läs mer här.
2017 (utdelat 2018) - Stig Lundh. Läs mer här.
2016 (utdelat 2017) - Lili Stenmark. Läs mer här.
2015 (utdelat 2016) - Royne Mercurio. Läs mer här.
2014 (utdelat 2015) - Maud Björk. 
2013 (utdelat 2014) - Åsa Christoffersson
2012 (utdelat 2013) - Jonathan Westerling
2011 (utdelat 2012) - Erik Björklund
2010 (utdelat 2011) - Jan-Erik Andersson
2009 (utdelat 2010) - Katarina Stening
2008 (utdelat 2009) - Djordje Cavkov
2007 (utdelat 2008) - Thomas Malm
2006 (utdelat 2007) - Roland Karlsson
2005 (utdelat 2006) - Lars-Göran Torstensson
2004 (utdelat 2005) - Karin Carlsson
2003 (utdelat 2004) - Kjell Karlsson
2002 (utdelat 2003) - Ulla-Britt Larsson
2001 (utdelat 2002) - Elisabeth Ganestål
2000 (utdelat 2001) - Torbjörn Ahlund

Nominering till priset sker genom att mejla till linkopingsstift@svenskakyrkan.se. Nomineringen ska vara inkommen senast den 22 mars 2019 för det pris som rör 2018 och som ska delas ut på våren.