Foto: Zandra Erikshed

Martin Lönnebos kulturstiftelse

Biskop Martin Lönnebos kulturstiftelse bildades för att hedra biskop emeritus Martin Lönnebos person och gärning. Med anledning av Martin Lönnebos bortgång 2023 har stiftsstyrelsen beslutat att se över stipendieutdelningen. Stipendiet kommer därför inte att delas ut under år 2024.

Varje år sedan 1996 har biskop Martin Lönnebos kulturstiftelse delat ut ett stipendium till en person inom stiftet med kyrklig anknytning som har gjort en kulturinsats.

Utdelande och beslutande organ rörande stipendiet är stiftsstyrelsen i Linköpings stift.

Läs om tidigare pristagare