Foto: Zandra Erikshed

Martin Lönnebos kulturstiftelse

Biskop Martin Lönnebos kulturstiftelse är bildad för att hedra biskop emeritus Martin Lönnebos person och gärning. Varje år delar stiftelsen ut ett stipendium.

Varje år sedan 1996 delar Biskop Martin Lönnebos kulturstiftelse ut ett stipendium till en person inom stiftet med kyrklig anknytning som har gjort en kulturinsats under det föregående året.

Utdelning på våren varje år

Utdelande och beslutande organ rörande stipendiet är stiftsstyrelsen i Linköpings stift. En stipendiat tar emot priset varje år.

Historik

2019 (utdelat 2020) - Gerd Lantz. Läs mer om Gerd Lantz
2018 (utdelat 2019) - Anneli Lindberg. Läs mer om Anneli Lindberg.
2017 (utdelat 2018) - Stig Lundh. Läs mer om Stig Lundh.
2016 (utdelat 2017) - Lili Stenmark. Läs mer om Lili Stenmark.
2015 (utdelat 2016) - Royne Mercurio. Läs mer om Royne Mercurio.
2014 (utdelat 2015) - Maud Björk. 
2013 (utdelat 2014) - Åsa Christoffersson
2012 (utdelat 2013) - Jonathan Westerling
2011 (utdelat 2012) - Erik Björklund
2010 (utdelat 2011) - Jan-Erik Andersson
2009 (utdelat 2010) - Katarina Stening
2008 (utdelat 2009) - Djordje Cavkov
2007 (utdelat 2008) - Thomas Malm
2006 (utdelat 2007) - Roland Karlsson
2005 (utdelat 2006) - Lars-Göran Torstensson
2004 (utdelat 2005) - Karin Carlsson
2003 (utdelat 2004) - Kjell Karlsson
2002 (utdelat 2003) - Ulla-Britt Larsson
2001 (utdelat 2002) - Elisabeth Ganestål
2000 (utdelat 2001) - Torbjörn Ahlund
1999 (utdelat 2000) - Ingegerd Lindaräng
1998 - Erik Ganestål
1997 - Mats Karlsson
1996 - Lisa Karlsson
1995 - Karin Wall-Källming

Nominering till priset sker genom att mejla till linkopingsstift@svenskakyrkan.se. Nomineringen ska vara inkommen senast den 27 mars 2020 för det pris som rör 2019 och som delas ut på våren 2020.