Foto: Zandra Erikshed

Martin Lönnebos kulturstiftelse

Biskop Martin Lönnebos kulturstiftelse är bildad för att hedra biskop emeritus Martin Lönnebos person och gärning. Varje år delar stiftelsen ut ett stipendium.

Varje år sedan 1996 delar Biskop Martin Lönnebos kulturstiftelse ut ett stipendium till en person inom stiftet med kyrklig anknytning som har gjort en kulturinsats.

(Priset delas inte ut för kulturella gärningar som skett inom ramen för personens anställning i Svenska kyrkan. En präst som predikat, en kantor som sjungit eller en pedagog som gjort en utställning i yrket är inte därigenom kandidat till stipendiet. Skälet till begränsningen är förstås att man annars, välmotiverat, skulle kunna nominera så gott som samtliga anställda.)

Utdelande och beslutande organ rörande stipendiet är stiftsstyrelsen i Linköpings stift. En stipendiat tar emot priset varje år.

Att tänka på när du nominerar

Uppge namn och kontaktuppgifter på den nominerade personen. Viktigast är själva motiveringen. Komplettera gärna med referenser, exempelvis tidningsartiklar om den nominerade personens gärning, andra mediala reportage, bilder eller liknande, så att stiftsstyrelsen har möjligheter att vid behov inhämta mer information.  

Historik

2020 (utdelas 2021) - Laila och Börje Karlsson.
Läs mer om Laila och Börje Karlsson. 
2019 (utdelat 2020) - Gerd Lantz. Läs mer om Gerd Lantz
2018 (utdelat 2019) - Anneli Lindberg. Läs mer om Anneli Lindberg.
2017 (utdelat 2018) - Stig Lundh. Läs mer om Stig Lundh.
2016 (utdelat 2017) - Lili Stenmark. Läs mer om Lili Stenmark.
2015 (utdelat 2016) - Royne Mercurio. Läs mer om Royne Mercurio.
2014 (utdelat 2015) - Maud Björk. 
2013 (utdelat 2014) - Åsa Christoffersson
2012 (utdelat 2013) - Jonathan Westerling
2011 (utdelat 2012) - Erik Björklund
2010 (utdelat 2011) - Jan-Erik Andersson
2009 (utdelat 2010) - Katarina Stening
2008 (utdelat 2009) - Djordje Cavkov
2007 (utdelat 2008) - Thomas Malm
2006 (utdelat 2007) - Roland Karlsson
2005 (utdelat 2006) - Lars-Göran Torstensson
2004 (utdelat 2005) - Karin Carlsson
2003 (utdelat 2004) - Kjell Karlsson
2002 (utdelat 2003) - Ulla-Britt Larsson
2001 (utdelat 2002) - Elisabeth Ganestål
2000 (utdelat 2001) - Torbjörn Ahlund
1999 (utdelat 2000) - Ingegerd Lindaräng
1998 - Erik Ganestål
1997 - Mats Karlsson
1996 - Lisa Karlsson
1995 - Karin Wall-Källming

Nominering till priset sker genom att mejla till linkopingsstift@svenskakyrkan.se