Tidigare stipendiater – Martin Lönnebos kulturstiftelse

2022 (utdelat 2023) - Chrestina Pålsson
2021 (utdelat 2022) - Annelie McCaffrey Tollerå
2020 (utdelat 2021) - Laila och Börje Karlsson
2019 (utdelat 2020) - Gerd Lantz
2018 (utdelat 2019) - Anneli Lindberg
2017 (utdelat 2018) - Stig Lundh
2016 (utdelat 2017) - Lili Stenmark
2015 (utdelat 2016) - Royne Mercurio
2014 (utdelat 2015) - Maud Björk
2013 (utdelat 2014) - Åsa Christoffersson
2012 (utdelat 2013) - Jonathan Westerling
2011 (utdelat 2012) - Erik Björklund
2010 (utdelat 2011) - Jan-Erik Andersson
2009 (utdelat 2010) - Katarina Stening
2008 (utdelat 2009) - Djordje Cavkov
2007 (utdelat 2008) - Thomas Malm
2006 (utdelat 2007) - Roland Karlsson
2005 (utdelat 2006) - Lars-Göran Torstensson
2004 (utdelat 2005) - Karin Carlsson
2003 (utdelat 2004) - Kjell Karlsson
2002 (utdelat 2003) - Ulla-Britt Larsson
2001 (utdelat 2002) - Elisabeth Ganestål
2000 (utdelat 2001) - Torbjörn Ahlund
1999 (utdelat 2000) - Ingegerd Lindaräng
1998 - Erik Ganestål
1997 - Mats Karlsson
1996 - Lisa Karlsson
1995 - Karin Wall-Källming