Foto: Py Jönsson

Hornpar får Martin Lönnebos stipendium

Glad överraskning för Börje och Laila Karlsson, mångsysslare inom kultur i östgötska Horn.

Kulturpersonligheterna Laila och Börje Karlsson i Horn tilldelades Martin Lönnebos
kulturstipendium för år 2020. Det bestämde stiftsstyrelsen i Linköpings stift vid sitt möte i april 2021.

De är bägge kyrkvärdar i Horns kyrka och sjunger i kyrkokören. Börje spelar också i Horns musikkår. Därutöver är Börje och Laila drivande i Horns Bio och Live
Opera från Metropolitan och Kungliga operan. De är aktiva inom scoutrörelsen och nykterhetsrörelsen IOGT-NTO sedan många år genom den helnyktra
Går'n i Horn. De har också startat soppluncher lokalt.

Priset kom som en överraskning.

–Ja, det här var inte väntat, men väldigt roligt, säger Börje Karlsson på telefon.

Normalt skulle priset ha delats ut av biskop Martin Modéus vid stiftsfullmäktiges möte i april. Men pandemiläget gjorde att den högtidliga utdelningen av diplomet fick vänta till stiftsfullmäktigemötet i oktober.

Stipendiesumman är 10 000 kronor.