Foto: Katarina Sandström Blyme

Belönad för sin kärlek till kulturarvet

Annelie McCaffrey Tollerå, kommunikatör i Svenska kyrkan Norrköping, har tilldelats biskop emeritus Martin Lönnebos kulturstipendium för 2021. Stipendiet delades ut i samband med stiftsfullmäktiges möte fredag den 14 oktober 2022.

Annelie McCaffrey Tollerå har ett driv inom dräkt och textil. För det har hon, förutom inom Svenska kyrkan, uppmärksammats i media, på bröllopsmässa, kulturnatten i Norrköping och inte minst av amerikanska TV-kanalen CNN.  

Fredag den 14 oktober fick hon därför glädjen att mottaga Martin Lönnebos kulturstipendium på 10 000 kronor för sina kreativa sätt att berätta om kulturarvet.

Annelie är kommunikatör i S:t Olofs församling och har kulturarvet som särskilt intresseområde. Hon driver bloggen ”Dräkt i norra Östergötland”, är medlem i Dräktnätverket i Östergötland och är en fena på att forska och tolka gamla textilverk.

"Jag syr och sysslar med detta utanför arbetstid, en hobby som är bekostad av mig privat. Jag har även lyft in folkdräkt i mitt arbete när jag har haft turen att få göra en serie korta guidningsfilmer över några av våra kyrkor. Där har jag skapat ett ”alter ego” – ett kulturarvsego som kallar sig Sörgårds-Anna, för att få en fläkt av vårt kulturarv och kyrkornas långa historia", berättar Annelie.

"Jag har också representerat Svenska kyrkan under Norrköpings bröllopsmässa under några år, klädd som allmogebrud, som har väckt glädje, nyfikenhet och uppmärksamhet".

Annelie har även fördjupat sig i att studera Östergötlands allmogeklädsel från slutet av 1700-talet genom att utföra en omfattande bouppteckningsstudie.

"Målet är att kunna tolka ett varierat dräktskick över kyrkoårets söndagar, högtider och vardag. Hur såg egentligen ett brudfölje med tärnor ut i Östergötland? Vi har några brudpällar* bevarade i våra kyrkor i Linköpings stift. Det vore en rolig grej att rekonstruera eller tolka i framtiden!"

Vad ska du använda prissumman till?

"Stipendiesumman täcker ungefär vad jag har lagt ut för bouppteckningsstudien i transkriberingar, så det passar jättebra! När man sysslar med dräkt, rekonstruktion och tolkningar vill man gärna ha hantverksmässigt gjorda tyger och material, vilket såklart också är kostsamt".

Stipendiet delades ut under stiftsfullmäktiges möte, fredag den 14 oktober.
Motiveringen till stipendiet lyder:

”Förutom att sy, tolka, rekonstruera och berätta kring dräkt och textil, har Annelie Tollerå också genomfört en omfattande bouppteckningsstudie i Vånga och Risinge socknar för att kunna bidra till en utökad kunskap.”

Läs mer om Annelis kulturarbete på hennes blogg

Fotonot: Brudpäll är en slags baldakin som hålls över ett brudpar under vigseln, ibland även under bröllopsmåltiden.

Martin Lönnebos kulturstipendium

Biskop Martin Lönnebos kulturstiftelse är bildad för att hedra biskop emeritus Martin Lönnebos person och gärning. Varje år delar stiftelsen ut ett stipendium.