Foto: Max Wahlund

Lili Stenmark får Martin Lönnebos kulturpris

Nyhet Publicerad

Lili Stenmark tilldelas biskop emeritus Martin Lönnebos kulturstiftelses pris på 10 000 kronor för år 2016. Priset delades ut vid stiftsfullmäktiges möte i Östra Eneby, Norrköping den 19 maj 2017.

Stiftsstyrelsens motivering lyder:

 

Lili Stenmark driver GalleriLi i Skärkind i ett hus som tidigare varit både bank, skola och fattighus. Lili Stenmark har under många år arrangerat musikframträdanden i Skärkinds kyrka mittemot galleriet och lyckats dra fulla hus till konserterna. Hon har även skapat en stor frälsarkrans bakom Skärkinds kyrka och hon reser runt och föreläser på olika platser i Linköpings stift. Linköpings stiftsstyrelse vill med detta pris uppmuntra Lili Stenmark att fortsätta sin konstnärliga och kyrkliga gärning.

 

Läs mer om priset här.