Foto: Anna Theander

Skara stift

"Tala tydligt om Jesus". Det är mottot för Skara stift som grundades redan 1014 och är Sveriges äldsta stift. Här finns 435 kyrkor och kapell, och en stor och variationsrik verksamhet.

Biskopsval 2024

Hösten 2024 får Skara stift en ny biskop och val av ny biskop sker under våren. Här hittar du information om valet och kan ta del av information om kandidaterna och om hearingen.

Arrangemangstips!

Syföreningsdagarna på Flämslätt 2024

Nu närmar sig 2024 års upplaga av Syföreningsdagarna. Temat denna gång är "150 år av engagemang-tillsammans i en levande världsvid kyrka". Som vanligt finns tre dagar att välja på, med samma program varje dag. Välkommen till Flämslätt 23, 24 eller 25 april!

Pilgrimsdagar i Husaby

Välkommen till pilgrimsvandring och gemenskap på vackra Kinnekulle. Vi vandrar 9-12 maj. Delta en eller flera dagar!

Kick off på lika villkor: Regnbågens alla färger

Välkommen till 2024 års Kick Off - På lika villkor! Denna gång är temat Regnbågens alla färger. Det blir ett färgsprakande program under två dagar för dig som är ideell eller anställd medarbetare i Svenska kyrkan och arbetar med barn och unga 0-18 år. Boka in 21-22 augusti i Borås!

Välkommen tillbaka!

Sedan IT-angreppet i november har det inte gått att uppdatera externwebben - men nu fungerar det igen! Vissa sidor har dock ännu inte hunnit uppdateras. Ny information kommer här på webbplatsen allteftersom!

En reva i samhällskroppen

Rapporten "En reva i samhällskroppen" skildrar Svenska kyrkans arbete med människor som lever i papperslöshet och visar bland annat att medarbetare tycker att ett för stort ansvar landar på civilsamhället.

Ledigt arrende!

Nu finns ett ledigt sidoarrende i Öttum, Vara kommun.

Biskopsval 2024

Hösten 2024 får Skara stift en ny biskop och val av ny biskop sker under våren. Här hittar du information om valet och kan ta del av information om kandidaterna och om hearingen.

Vi vädjar om fred

Med anledning av kriget i Gaza och Israel har Svenska kyrkans biskopar gjort ett gemensamt uttalande. Här kan du ta del av det.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Skara stift har två olika digitala nyhetsbrev som du kan prenumerera på. Läs mer om "På gång" och "Aktuellt Ideellt" och teckna en gratisprenumeration!

Kurser

Kompetensutveckling är en del i stiftets främjandeuppdrag och här är delande och dialog viktiga ord. Skara stift erbjuder ett rikt utbud av kurser både för anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare. En del kurser ordnar stiftet på egen hand, men många gånger samarbetar vi med andra organisationer. Detta är på gång just nu!

Arrangemang

Välkommen till mötesplatser för dig med engagemang i Svenska kyrkan! Tillsammans delar vi erfarenheter och får ny kraft och inspiration i våra uppgifter och uppdrag.

Lärande och undervisning

Programmet Lärande och undervisning syftar till att öka och fördjupa kunskapen om kristen tro och tradition hos många människor. Här kan du läsa mer om Lärande och undervisning i Skara stift.

Lärjungaskapets år - handling

Genom våra val och handlingar påverkar vi både oss själva och vår omgivning. Ett sätt att tänka på handling är att göra det i relation till lärjungaskap. Att vara lärjunge är ett annat ord för att följa Jesus. Biskop Åke har skrivit ett brev om lärjungaskap och handling som kommer i advent. Det är hans tionde brev och blir också hans sista som biskop i Skara stift.

Någon håller en korg fylld med sedlar.

Så söker du stiftskollekt

Några gånger varje år tas det upp stiftskollekt i samband med gudstjänster i Skara stift. Det finns möjlighet att söka hos domkapitlet om att få en sådan kollekt.

Vart går kollekten?

Här kan du ladda hem kollektvädjan för helgens gudstjänster. Här finns även kollektlistor för 2023 och 2024 som innefattar både beslutade rikskollekter och stiftskollekter samt information om vilka söndagar församlingskollekt ska tas upp.

Nödrop för Ukraina

Tillsammans kan vi hjälpa dem som drabbas av konflikten i Ukraina. Din gåva gör skillnad! Ge din gåva till Act Svenska kyrkan, swisha till 900 1223. Skriv AKUT i meddelandefältet. Tack!

Kyrkor i Skara stift ringer för fred

Varje dag klockan tolv ringer kyrkklockor runtom i Skara stift för att mana till bön för fred. Initiativet kommer från biskop Åke Bonnier, som uppmanat församlingarna att be för situationen i Ukraina.

Kyrkans klassiker

Var med att under ett kalenderår upptäcka delar av kyrkans tro och liv. Det handlar om att be, läsa bibeln, fira gudstjänst och träna sin omtanke om andra.

Så behandlas personuppgifter

I Skara stifts verksamhet förekommer ofta behandling av personuppgifter. Vår ambition är att sköta detta med respekt för varje individ. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter. Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, hör av dig till Skara.stift@svenskakyrkan.se. Vi har ett dataskyddsombud som har till uppgift att säkerställa att vår verksamhet följer dataskyddsförordningen: Gabriel Axelsson, Xeeda E-post: dso@xeeda.se Telefon: 070-268 89 27

Information om personuppgiftsincident

Svenska kyrkan vill informera dig om en personuppgiftsincident som skedde i samband med att kyrkan utsattes för ett cyberangrepp i november 2023. Syftet med informationen är att berätta vad som hänt och vilka åtgärder kyrkan vidtagit. Vi ger även generella tips på vad du kan göra själv för att skydda dina personuppgifter.

Skara stiftsorganisations visselblåsarsystem

Skara stiftsorganisation är angelägen om att leva efter riktlinjer, principer och gällande lagar. Ambitionen är att det ska vara möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom organisationen. Här kan du läsa mer om Skara stifts visselblåsarsystem.

Pressrum

Du som är journalist och vill komma i kontakt med Skara stift kan i första hand vända dig till pressekreterare Josefin Roos. Telefonnumret är 0511-262 43 eller 070-858 55 19. E-post: josefin.roos@svenskakyrkan.se . Pressrummet innehåller också pressmeddelanden och pressbilder på biskop Åke Bonnier.