Foto: Anna Theander

Skara stift

"Tala tydligt om Jesus". Det är mottot för Skara stift som grundades redan 1014 och är Sveriges äldsta stift. Här finns 435 kyrkor och kapell, och en stor och variationsrik verksamhet.

Vi söker en stiftsteolog, 100 %

Nu söker vi en person som vill arbeta med teologisk reflektion, fördjupning och hållbarhet i samverkan med andra.

Skara stift byter biskop

Biskop Åke Bonnier lägger ner staven 14 september

Biskop Åke Bonnier går i pension och lägger ner staven 14 september i Skara domkyrka. Efteråt är det kakbuffé och avtackning. Välkommen att vara med!

Ulrica Fritzson vigs till biskop och tas emot

I mars 2024 valdes Ulrica Fritzson till Skara stifts nästa biskop. 22 september vigs hon till biskop i Uppsala domkyrka och 28 september tas hon emot i Skara domkyrka som stiftets 84e biskop.

Tillsammans för förändring i 150 år

Sedan 1874 har vi fört en kamp för och tillsammans med människor som lever i utsatthet över hela världen. Var med du också.

Engagera dig

Nya diakoner, präst, kyrkomusiker och församlingspedagog

13 juni sändes kyrkomusiker och församlingspedagog ut och 16 juni är det diakon- och prästvigning i Skara domkyrka. Det innebär att åtta personer sänds ut till tjänst i Svenska kyrkan i olika funktioner.

Klimatporträttet: Jenny Ekman

Ta del av ett klimatproträtt om Jenny Ekman i Tibro om att återbruka och ta hand om möbler på ett hållbart sätt.

Charlotte Holmgren och Markus Hagberg utsedda till hedersprostar

I samband med en mässa i Skara domkyrka 25 april utnämndes Charlotte Holmgren och Markus Hagberg till hedersprostar av biskop Åke Bonnier.

Ulrica Fritzson vald till Skara stifts nästa biskop

Första valomgången genomfördes 20 mars i biskopsvalet i Skara stift. Det slutliga resultatet visar att Ulrica Fritzson valts till Skara stifts 84:e biskop med 50,44 procents stöd. 

Klimatporträttet: Att lyckas med energieffektivisering med Jens Eriksson

Jens Eriksson arbetar som fastighetsförvaltare och tekniker i Herrljungabygdens församling. Tillsammans med kollegor har han lyckats minska energiförbrukningen med i vissa fall runt 40% och i något fall även 65%. Här kan du läsa mer om faktorerna som gjort det möjligt.

En reva i samhällskroppen

Rapporten "En reva i samhällskroppen" skildrar Svenska kyrkans arbete med människor som lever i papperslöshet och visar bland annat att medarbetare tycker att ett för stort ansvar landar på civilsamhället.

Arrangemangstips!

Kick off på lika villkor: Regnbågens alla färger

Välkommen till 2024 års Kick Off - På lika villkor! Denna gång är temat Regnbågens alla färger. Det blir ett färgsprakande program under två dagar för dig som är ideell eller anställd medarbetare i Svenska kyrkan och arbetar med barn och unga 0-18 år. Boka in 21-22 augusti i Borås!

Göra skillnad-konferens

Välkommen att anmäla dig till Göra skillnad med ACT Svenska kyrkan, 12-13 oktober. Vi anordnar en gemensam bussresa från stiftet.

Mission från marginalerna – Perspektiv på att vara Jesu lärjungar i praktiken

Välkommen att lyssna till teol.dr. Deenabandhu Manchala som under de senaste decennierna ägnat sig åt temat ”mission from the margins”, i både praktik och teori. Han kommer från Bangalore i Indien och har varit verksam bl.a. inom Kyrkornas världsråd. Han är en av huvudskribenterna bakom Kyrkornas världsråds dokument Tillsammans för livet. Välkommen till en förmiddag – tillsammans i livets riktning i kyrkans hus i Herrljunga.

Biskopsval 2024

2024 får Skara stift en ny biskop och 20 mars valdes Ulrica Fritzson till Skara stifts nästa biskop. Här hittar du information om valet.

Vi vädjar om fred

Med anledning av kriget i Gaza och Israel har Svenska kyrkans biskopar gjort ett gemensamt uttalande. Här kan du ta del av det.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Skara stift har två olika digitala nyhetsbrev som du kan prenumerera på. Läs mer om "På gång" och "Aktuellt Ideellt" och teckna en gratisprenumeration!

Kurser

Kompetensutveckling är en del i stiftets främjandeuppdrag och här är delande och dialog viktiga ord. Skara stift erbjuder ett rikt utbud av kurser både för anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare. En del kurser ordnar stiftet på egen hand, men många gånger samarbetar vi med andra organisationer. Detta är på gång just nu!

Arrangemang

Välkommen till mötesplatser för dig med engagemang i Svenska kyrkan! Tillsammans delar vi erfarenheter och får ny kraft och inspiration i våra uppgifter och uppdrag.

Lärande och undervisning

Programmet Lärande och undervisning syftar till att öka och fördjupa kunskapen om kristen tro och tradition hos många människor. Här kan du läsa mer om Lärande och undervisning i Skara stift.

Lärjungaskapets år - handling

Genom våra val och handlingar påverkar vi både oss själva och vår omgivning. Ett sätt att tänka på handling är att göra det i relation till lärjungaskap. Att vara lärjunge är ett annat ord för att följa Jesus. Biskop Åke har skrivit ett brev om lärjungaskap och handling som kommer i advent. Det är hans tionde brev och blir också hans sista som biskop i Skara stift.

Någon håller en korg fylld med sedlar.

Så söker du stiftskollekt

Några gånger varje år tas det upp stiftskollekt i samband med gudstjänster i Skara stift. Det finns möjlighet att söka hos domkapitlet om att få en sådan kollekt.

Vart går kollekten?

Här kan du ladda hem kollektvädjan för helgens gudstjänster. Här finns även kollektlistor för 2023 och 2024 som innefattar både beslutade rikskollekter och stiftskollekter samt information om vilka söndagar församlingskollekt ska tas upp.

Nödrop för Ukraina

Tillsammans kan vi hjälpa dem som drabbas av konflikten i Ukraina. Din gåva gör skillnad! Ge din gåva till Act Svenska kyrkan, swisha till 900 1223. Skriv AKUT i meddelandefältet. Tack!

Kyrkor i Skara stift ringer för fred

Varje dag klockan tolv ringer kyrkklockor runtom i Skara stift för att mana till bön för fred. Initiativet kommer från biskop Åke Bonnier, som uppmanat församlingarna att be för situationen i Ukraina.

Kyrkans klassiker

Var med att under ett kalenderår upptäcka delar av kyrkans tro och liv. Det handlar om att be, läsa bibeln, fira gudstjänst och träna sin omtanke om andra.

Så behandlas personuppgifter

I Skara stifts verksamhet förekommer ofta behandling av personuppgifter. Vår ambition är att sköta detta med respekt för varje individ. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter. Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, hör av dig till Skara.stift@svenskakyrkan.se. Vi har ett dataskyddsombud som har till uppgift att säkerställa att vår verksamhet följer dataskyddsförordningen: Gabriel Axelsson, Xeeda E-post: dso@xeeda.se Telefon: 070-268 89 27

Information om personuppgiftsincident

Svenska kyrkan vill informera dig om en personuppgiftsincident som skedde i samband med att kyrkan utsattes för ett cyberangrepp i november 2023. Syftet med informationen är att berätta vad som hänt och vilka åtgärder kyrkan vidtagit. Vi ger även generella tips på vad du kan göra själv för att skydda dina personuppgifter.

Skara stiftsorganisations visselblåsarsystem

Skara stiftsorganisation är angelägen om att leva efter riktlinjer, principer och gällande lagar. Ambitionen är att det ska vara möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom organisationen. Här kan du läsa mer om Skara stifts visselblåsarsystem.

Pressrum

Du som är journalist och vill komma i kontakt med Skara stift kan i första hand vända dig till pressekreterare Josefin Roos. Telefonnumret är 0511-262 43 eller 070-858 55 19. E-post: josefin.roos@svenskakyrkan.se . Pressrummet innehåller också pressmeddelanden och pressbilder på biskop Åke Bonnier och biskop electa Ulrica Fritzson