Barn tittar ut genom fönster
Foto: Linda Mickelsson /IKON

Barn och unga

Barn och unga är en viktig grupp för Svenska kyrkan. De är inte bara kyrkans framtid utan i högsta grad dess nutid.

Skara stift vill stötta och inspirera församlingens arbete bland barn och unga. På stiftskansliet arbetar flera personer med barn- och ungdomsfrågor. Till områden som rör barn och unga hör exempelvis förskoleverksamhet, all verksamhet inom Svenska Kyrkans Unga, ledarutbildningen Rustad och möjligheter för dig som ung och vill vara med och påverka eller prova på församlingsarbete. Då finns programmen Agera och Ung Resurs. Läs mer genom att klicka dig fram nedan.

 

Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Två glada små pojkar

Välkommen till våra förskolor

I Skara stift finns tolv härliga förskolor och ett fritidshem, belägna i stad och på landsbygden, med Svenska kyrkan som huvudman.

Rustad Ledarutbildning

Ideellt engagerade ungdomar och deras ledare är välkomna till utbildningen Rustad som Skara stift, Svenska Kyrkans Unga och Sensus står bakom.

Ageravolontärer

Är du ung vuxen och vill engagera dig för internationella rättvisefrågor? Vill du vara med och påverka orättvisa strukturer? Då ska du bli Ageravolontär!

Ung resurs

Ung Resurs är en möjliggörare för församlingar att få in nya perspektiv och för unga personer som under ett år vill arbeta i kyrkan.

Flarken

På Spårön vid Kållandsö i Vänern ligger Flarken som ägs av Prästlönetillgångarna i Skara stift och arrenderas av Svenska Kyrkans Unga.

Trygga möten - utbildning för dig som jobbar med unga

Nu finns en webbaserad utbildning för dig som arbetar med barn och unga. Utbildningen heter Trygga möten, TM webb, och har tagits fram av Scouterna. Svenska kyrkan och Svenska Kyrkans Unga vill att barn och unga ska erbjudas säkra miljöer för barn och unga som deltar i våra verksamheter.