Foto: Tore Samuelsson

Pilgrim - vad är det?

Egentligen finns det inte någon annan definition av ordet ”pilgrimsvandring” än att vandraren själv kallar den så.

Hur gör man?
Man kan pilgrimsvandra ensam eller några tillsammans: familj, arbetslag, vänner. Då väljer man själv väg med hjälp av karta eller handbok, och ordnar övernattning, transporter, mat med mera i egen regi.

När det ordnas pilgrimsvandringar i kyrkliga sammanhang krävs inget annat än viljan att vara med. Kortare och ibland längre vandringar ordnas i många församlingar. Då följer vi oftast en bestämd dagordning med bön, tystnad, delande, mässa, och måltider.

Historia och natur
För att en vandringsled skall kallas för ”pilgrimsled” krävs att den har en historisk anknytning till medeltida pilgrimsmål. Den kan också föra till platser av andlig karaktär som kommit till på senare tid.

Pilgrimsleden går som regel genom vacker natur med rika tillfällen till bön, stillhet och eftertanke. Det sker ofta vid de kyrkor, kloster, källor med mera som vandraren möter utmed vägen.

En pilgrimsvandring kan sträcka sig från någon timmes promenad till flera månaders vandring mot avlägsna mål. Men den yttre vandringen i historiska miljöer eller i blomstrande natur är samtidigt ett redskap för den viktigaste vandringen - den inre. Pilgrimen vandrar för att möta sig själv, möta andra - och möta Gud!