Personal Skara stift avdelningsvis

Stiftskansliet är indelat i tre avdelningar: Avdelningen för kyrkoliv, egendomsavdelningen och avdelningen för gemensamma funktioner. Till stiftsorganisationen hör också Skara stifts själavårdsinstitut Lilleskog, Flämslätt stifts- och kurgård och skolprästerna vid Hjo folkhögskola. Här hittar du kontaktuppgifter till personalen sorterad avdelningsvis/lokaliseringsvis.

Biskopen

  Stiftsdirektor

   Sekretariatet

    Avdelningen för kyrkoliv

     Avdelningen för gemensamma funktioner inkl. Servicebyrån

      Egendomsavdelningen

       Skara stifts själavårdsinstitut, Lilleskog

        Hjo folkhögskola

         Flämslätt Stifts- och kursgård