Foto: Maria Svensk/IKON

Mötesplats Stift och Student - MSS

Välkommen till Mötesplats Stift och Student i Skara stift, en del av din utbildning för tjänst i Svenska kyrkan.

MSS är en obligatorisk del av Svenska kyrkans profilutbildning. Dessa dagar är mötesplatser för blivande diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster.

Varje stift erbjuder regelbundet sådana kursdagar och bestämmer själva innehåll och utformning.

I Skara stift rullar MSS-helgerna i en tvåårs-cykel. Under dessa två år erbjuds sex valbara temahelger. Alla studenter i Skara stift deltar i tre MSS-helger för att få sina intyg.

Tid och plats: Helgerna hålls, om inte annat anges, på vår stiftsgård Flämslätt, fredag 18.00 till söndag 14.00. Du förväntas vara med hela helgen för att den ska kunna räknas.

Boende: Vi bor vanligtvis i vandrarhemsdelen vilket innebär att alla kan få enkelrum. Dusch och toalett finns i korridoren. Lakan och handukar ingår men tvål och schampo finns inte. Vid enstaka tillfällen kan det av utrymmesskäl vara nödvändigt att dela rum, detta anges då i kursinformationen.

Anmälan: Information om anmälningslänk och sista anmälningsdatum anges vid respektive kurs. Om deltagarantalet nått maxgräns så att du inte kommer med kommer du att få meddelande om att du står på reservplats. I de fall där deltagarantalet är maximerat förbehåller sig kontaktpersonerna på stiftskansliet rätten att prioritera platserna med hänsyn taget till angelägenhetsgrad i utbildningsprocessen.

Specialkost: I samband med anmälan meddelar du om du är i behov av specialkost.

Mobiltelefonnummer: Anges i anmälan, dels för att kunna nå dig, dels för utvärdering.​

Kostnad: Vanligtvis är MSS-helgerna i Skara stift kostnadsfria för dig som student.

Återbud: senast 5 veckor innan kursstart till din kontaktperson på stiftskansliet. Vi ber dig respektera sista datum för avanmälan, i annat fall faktureras du hela kurskostnaden.

Sjukdom: Om återbud pga sjukdom kan styrkas med läkarintyg utgår ingen kostnad.​

Reseersättning: Du får mot inlämnande av kvitto och ifylld reseersättningsblankett ersättning för biljettutlägg för resa från hemmet till Skövde resecentrum. Sista sträckan till Flämslätt sker med taxi, därmed kommer en avresetid från Skövde att anges i det välkomstbrev du får innan kursen.
Åker du med egen bil har du rätt till reseersättning enligt kostnad motsvarande kommunalt färdsätt ovan. Ifylld resersättningsblankett skickas till en av de kontaktpersoner som varit ansvariga för den aktuella MSS-helgen.

Välkomstbrev: 2-3 veckor innan en MSS-helg som du är anmäld till får du en bekräftelse med ett mer detaljerat program samt deltagarlista på övriga deltagare.

Skara stifts tidning Intro: Under din utbildningstid erbjuds du tidningen Intro gratis. Om du inte redan får den, meddela carolina.thunborg@svenskakyrkan.se så lägger hon till dig i sändlistan.

Frågor? Om du har några frågor är du välkommen att kontakta din kontaktperson på stiftskansliet.

Välkommen till MSS! 

Mss-helger 2024 - mer information kommer

 • 1-3 mars
  Tema: ”Lär känna ditt stift”
 • 3-5 maj
  Tema: ”Skapelsens skönhet och skörhet”
  Anmäl dig här!
 • 20-22 september
  Tema: ”Från Brynolf till Uppsala” 

   

  Helgen den 20-22 september besöker vi Uppsala för att delta i biskopsvigningen av Ulrica Fritzson. Under helgen kommer vi besöka utbildningsinstitutet, prata med representanter från vårt vänstift samt förhoppningsvis besöka kyrkans hus. 
  Obs! Helgen börjar klockan 18 i Uppsala och du tar dig dit för egen kraft och maskin . 

   


  Anmäl dig här!

Rekrytering - kontaktpersoner