Domkapitlets riktlinjer

Församlingsinstruktionen är enligt kyrkoordningen ett instrument för tillsynen och ett sätt för domkapitlets och biskopens tillsyn över pastorat/församling. När domkapitlet har utfärdat församlingsinstruktionen är den bindande för pastoratet/församlingen.

Ladda ner Domkapitlets riktlinjer

Domkapitlets riktlinjer med kommentarer

Församlingsinstruktionen är enligt kyrkoordningen ett instrument för tillsynen och ett sätt för domkapitlets och biskopens tillsyn över pastorat/församling. När domkapitlet har utfärdat församlingsinstruktionen är den bindande för pastoratet/församlingen.