Så styrs stiftet

Det finns en lång rad förtroendevalda som är engagerade i - och ytterst styr - stiftets verksamhet

De förtroendevalda är en av stiftets många kontaktytor med församlingarna. Organisationen för de beslutande organen påminner mycket om den i en vanlig kommun, men det finns också företeelser som är unika för kyrkan.

Sedan 2001 väljs stiftsfullmäktige direkt av kyrkans medlemmar i kyrkovalet.

Vid stiftet finns några formella beslutsorgan. Deras verksamhet är ganska noga reglerad i olika regler. Dit hör stiftsfullmäktige, stiftstyrelsen, domkapitlet och egendomsnämnden.

Utöver dessa har stiftet också inrätta kommittéer och referensgrupper. Referensgrupper finns för olika sektorer av församlingsarbetet och är knutna till församlingsavdelningen.